Info over ongeldigheidsverklaring van het Privacyschild door het Hof van Justitie van de Europese Unie

Door Hasani Caraway, General Counsel

Gepubliceerd 17 juli 2020
Laatst aangepast 27 juli 2020

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft op 16 juli 2020 uitspraak gedaan in de zaak van Maximilian Schrems tussen de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en Facebook Ireland Limited. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de geldigheid van de modelcontractbepalingen (SCC's - Standard Contractual Clauses) bevestigd, die een mechanisme vormen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het EU-VS-privacyschild, dat de overdracht van gegevens tussen Europa en de Verenigde Staten vergemakkelijkt, wordt echter ongeldig geacht.

Samenvatting van de uitspraak

  • Modelcontractbepalingen blijven geldig.
  • Het Privacyschild vormt geen aanvaardbare basis om de overdracht van persoonsgegevens naar de VS te legitimeren.


Klanten van Zendesk kunnen gebruik blijven maken van de diensten van Zendesk in overeenstemming met de AVG. De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie verandert niets aan het vermogen van onze klanten om persoonsgegevens tussen de EU en de VS door te geven wanneer zij gebruikmaken van de diensten van Zendesk.

Zendesk hecht veel waarde aan het vertrouwen van onze klanten en wij delen hun zorgen over de privacy van de gegevens van onze klanten. Wij bieden onze klanten keuzes als het gaat om privacy. Zendesk heeft goedkeuring gekregen voor haar bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules - BCR's) als verwerker voor de gegevens van haar klanten, wat onze klanten een robuust mechanisme biedt om de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EER naar de reeks Zendesk-bedrijven te vergemakkelijken bij het gebruik van onze diensten.

Meer informatie is beschikbaar in ons persbericht van 6 juni 2017. Daarnaast biedt Zendesk haar klanten bescherming onder de standaard contractuele bepalingen (Standard Contractual Clauses - SCC's). Zowel de BCR's als de SCC's zijn opgenomen in onze gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement - DPA).

Als je momenteel klant bent en een DPA hebt bij Zendesk, kun je gebruik blijven maken van de diensten van Zendesk in overeenstemming met de AVG. Mocht je echter vragen hebben, neem dan contact op met je accountmanager.

Als je momenteel klant bent en een DPA nodig hebt, kun je het formulier desgewenst in je beheerconsole openen of de onderstaande link selecteren, die je naar onze DPA brengt.:
https://www.zendesk.com/company/data-processing-form