Duurzaamheid bij Zendesk

Samen werken aan een duurzame toekomst

Bij Zendesk realiseren we ons dat het milieu de belangrijkste stakeholder is en dat we maatregelen moeten nemen tegen klimaatverandering. Daarom zetten we ons in om onze waardeketen koolstofarm te maken om zo aan een energieneutrale toekomst te werken.

Onze aanpak

Verminderen

Wij verminderen de uitstoot van onze waardeketen door onze eigen activiteiten te optimaliseren en onze leveranciers hierbij te betrekken.

Beperken

We beperken onze resterende uitstoot door steeds meer te investeren in hoogwaardige CO₂-compenserende maatregelen.

Versnellen

We investeren in technologieën die het koolstofverwijderingsproces versnellen en dragen zo bij aan een energieneutrale economie.

Afgestemd op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

Onze voortgang

Bij Zendesk richten we ons op de unieke kracht van ons bedrijf om klimaatverandering aan te pakken: onze kantoren, onze datahosting, het vervoer van onze werknemers en onze toeleveringsketen. We hebben de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt.

Vestigingen wereldwijd

Sinds 2019 hebben we ons elektriciteitsverbruik op kantoor met 44 procent verminderd. Daarnaast hebben we onze doelstelling van 100 procent hernieuwbare energie bereikt door schone energie van nutsbedrijven aan te kopen evenals hoogwaardige Energy Attributes Certificates (EAC) die gelijk zijn aan de hoeveelheid elektriciteit die in onze kantoren wereldwijd wordt verbruikt.

Datahosting

We werken samen met onze aanbieders van clouddiensten om de cloudcapaciteit van de regio’s met de schoonste elektriciteitsnetten uit te breiden. Op deze manier hebben we de uitstoot door datahosting de afgelopen jaren weten te beperken.

Zakelijk reizen

Dankzij ons digital-first-beleid blijven we de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van zakelijke reizen van onze werknemers verminderen. Sinds 2019 hebben we de uitstoot van zakelijke reizen met 97 procent verminderd.

Toeleveringsketen

In onze gedragscode voor leveranciers stimuleren we onze leveranciers om hun eigen klimaatdoelen vast te stellen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hun ecologische gegevens openbaar te maken.

Lees onze gedragscode voor leveranciers

Investering in het verwijderen van CO₂

We weten dat het niet voldoende is om CO₂-uitstoot te beperken. Daarom investeren we in op de natuur gebaseerde oplossingen en op engineering gerichte technologieën om koolstofemissies uit de atmosfeer te verwijderen.