Overslaan naar belangrijkste inhoud

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 20 februari 2024
Klik hier voor de vorige versie van onze Privacyverklaring.
Klik hier voor een eerdere versie van het beleid inzake evenementen van Zendesk.

Hallo! Zendesk is een op dienstverlening gericht CRM [Customer relationship management]-bedrijf dat software ontwikkelt die is ontworpen om klantrelaties te verbeteren. We hebben deze privacyverklaring (“Verklaring”) ontwikkeld om u uit te leggen hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en opslaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing wanneer Zendesk de Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is (bijvoorbeeld: persoonsgegevens van websitebezoekers van Zendesk en zakelijke contactgegevens). Zendesk is een Verwerker, geen verwerkingsverantwoordelijke, van persoonsgegevens die we namens onze Abonnees verwerken wanneer ze producten en Diensten van Zendesk gebruiken. Voor de duidelijkheid, dit betekent dat deze verklaring niet van toepassing is op gevallen waarin Zendesk persoonsgegevens verwerkt als verwerker in haar producten en Diensten. Als u vragen hebt over hoe een abonnee van Zendesk uw persoonsgegevens gebruikt, neem dan rechtstreeks contact met hen op. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of gegevensbeveiligingspraktijken van onze abonnees. Deze verklaring is ook niet van toepassing op persoonsgegevens over huidige en voormalige werknemers, sollicitanten of aannemers en vertegenwoordigers van Zendesk die optreden in soortgelijke functies.

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. Persoonsgegevens die we verzamelen en openbaar maken
 3. Hoe we persoonsgegevens verwerken
 4. Bronnen van persoonsgegevens
 5. Cookies en andere volgtechnologieën:
 6. Beveiliging en bewaring
 7. Privacy van kinderen
 8. Externe koppelingen
 9. Contactgegevens
 10. Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Californië
 11. Aanvullende informatie voor de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
 12. Aanvullende informatie voor andere regio's
 13. Beheer Engelse versies
 14. Zendesk, Inc. Gelieerde ondernemingen

1. Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op Zendesk, Inc. en haar relevante gelieerde ondernemingen vermeld in sectie 14 (“Zendesk”, “ons”, “wij” of “onze”). Termen met een hoofdletter die we gebruiken [de eerste keer], maar niet gedefinieerd worden in de verklaring (zoals Website, Diensten, Abonnee, Vertegenwoordiger, Contactgegevens van vertegenwoordiger, enz.) hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Hoofdovereenkomst abonnementen. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk (“VK”) bevindt, raadpleeg dan sectie 11 van deze verklaring voor meer informatie over welke specifieke entiteit of entiteiten als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens optreden.

Wanneer is deze verklaring van toepassing? Deze verklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die Zendesk behandelt als verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. wanneer Zendesk beheert hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt). Dit geldt ook wanneer u:

 • de website Zendesk.com, de mobiele applicaties van Zendesk, de Marketplace van Zendesk, het Developer Portal van Zendesk, onze merkeigen sociale-mediapagina's en andere websites die we beheren bezoekt en ermee communiceert (gezamenlijk onze “Digitale eigendommen”);
 • zich registreert voor of deel neemt aan onze webinars, evenementen, programma's, marketing en promotionele activiteiten;

 • persoonlijk met ons communiceert, bijvoorbeeld wanneer u onze kantoren bezoekt; en

 • informeert naar of deelneemt aan commerciële transacties met ons.

Wijzigingen: We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Bezoek ons regelmatig voor herzieningen. Als u het niet eens bent met wijzigingen die we aanbrengen, moet u stoppen met de communicatie met ons. Indien vereist krachtens de toepasselijke wetgeving, stellen we u op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze verklaring door een herziening op onze website te plaatsen of op een andere geschikte manier.

2. Persoonsgegevens die we verzamelen en openbaar maken

De onderstaande tabel beschrijft welke persoonsgegevens we over u verzamelen en aan wie we persoonsgegevens bekendmaken. Personen in Californië: Deze tabel bevat de partijen aan wie we persoonsgegevens bekendmaken voor een zakelijk of commercieel doel, zoals gedefinieerd door de Californische wetgeving.

Categorieën verzamelde persoonsgegevensOpenbaarmaking van persoonsgegevens

Identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en apparaatidentificatiegegevens (bijv. reclame-identificatiegegevens en IP-adres).

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de Zendesk Group, waaronder moeder- en uiteindelijke houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group

 • Dienstverleners, zoals leveranciers van beveiliging en platformen

 • Met derden die nodig zijn om een transactie te voltooien, zoals creditkaartverwerkers

 • Zakenpartners met wie we samenwerken om onze producten en diensten gezamenlijk op de markt te brengen of te verkopen, zoals kanaalpartners

 • Met derden op uw aanwijzing, zoals sponsors van evenementen

 • Professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants en auditors

 • Entiteiten die betrokken zijn bij een zakelijke transactie, inclusief als we al onze activa of een deel ervan verkopen, verwerven of samenvoegen

 • Bedrijven die cookies en volgtechnologieën beheren, beschreven in sectie 5, zoals marketing- en reclamepartners
 • waarvoor u hebt ingestemd met openbaarmaking

Commerciële informatie, waaronder voorkeuren, zoals aankoopgeschiedenis of -tendensen en transactionele informatie, zoals bankgegevens.

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de Zendesk Group, waaronder moeder- en uiteindelijke houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group

 • Dienstverleners, zoals leveranciers van beveiliging en platformen

 • Met derden die nodig zijn om een transactie te voltooien, zoals creditkaartverwerkers

 • Professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants en auditors

 • Entiteiten die betrokken zijn bij een zakelijke transactie, inclusief als we al onze activa of een deel ervan verkopen, verwerven of samenvoegen

 • waarvoor u hebt ingestemd met openbaarmaking

Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten en apparaatinformatie, zoals uw browse-geschiedenis, zoekgeschiedenis, apparaatinformatie en andere informatie (passief bladeren of actieve betrokkenheid) met betrekking tot uw interacties met ons en het gebruik van onze producten, diensten, e-mails en andere digitale eigendommen.

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de Zendesk Group, waaronder moeder- en uiteindelijke houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group

 • Dienstverleners, zoals leveranciers van beveiliging en platformen

 • Bedrijven die cookies en volgtechnologieën beheren, beschreven in sectie 5, zoals marketing- en reclamepartners
 • Entiteiten die betrokken zijn bij een zakelijke transactie, inclusief als we al onze activa of een deel ervan verkopen, verwerven of samenvoegen

Geolocatie-informatie, zoals geschatte locatie op basis van uw IP-adres, locatie van uw mobiele apparaat of informatie die u aan ons verstrekt (zoals stad en staat/provincie die u via een webformulier verstrekt). U kunt het verzamelen van deze gegevens wellicht beheren via de instellingen van uw apparaat.

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de Zendesk Group, waaronder moeder- en uiteindelijke houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group

 • Dienstverleners, zoals beveiligings- en platformleveranciers.

 • Entiteiten die betrokken zijn bij een zakelijke transactie, inclusief als we al onze activa of een deel ervan verkopen, verwerven of samenvoegen.

 • Bedrijven die cookies en volgtechnologieën beheren, beschreven in sectie 5, zoals marketing- en reclamepartners

Audio-, elektronische, visuele en andere zintuiglijke informatie, zoals CCTV-opnamen van onze gebouwen (bijv. als u onze kantoren bezoekt), opnamen van uw interacties met onze verkoop- of belangenbehartigingsteams (bijv. voor kwaliteitswaarborging of trainingsdoeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), of chat- of berichtenlogboeken van de klantenondersteuning.

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de Zendesk Group, waaronder moeder- en uiteindelijke houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group

 • Dienstverleners, zoals beveiligings- en platformleveranciers.

 • Entiteiten die betrokken zijn bij een zakelijke transactie, inclusief als we al onze activa of een deel ervan verkopen, verwerven of samenvoegen

Conclusies zoals gedefinieerd door de Californische wetgeving, zoals marketing waarop u waarschijnlijk positief zult reageren.

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de Zendesk Group, waaronder moeder- en uiteindelijke houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group

 • Dienstverleners, zoals platformleveranciers

 • Entiteiten die betrokken zijn bij een zakelijke transactie, inclusief als we al onze activa of een deel ervan verkopen, verwerven of samenvoegen

Gevoelige persoonsgegevens, zoals bewijs van vaccinatie of ras en etniciteit (optioneel) (indien toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving).

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de Zendesk Group, waaronder moeder- en uiteindelijke houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group

 • Dienstverleners, zoals platformleveranciers

 • Entiteiten die betrokken zijn bij een zakelijke transactie, inclusief als we al onze activa of een deel ervan verkopen, verwerven of samenvoegen

 • waarvoor u hebt ingestemd met openbaarmaking

Behalve de bovenstaande openbaarmakingen kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven om te reageren op wettelijke verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensverzoeken van de overheid. We kunnen persoonsgegevens ook de-identificeren, anonimiseren of samenvoegen om ze te gebruiken met of door te geven aan derden voor elk doel, indien wettelijk toegestaan.

3. Hoe we persoonsgegevens verwerken

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de onderstaande doeleinden:

Doel van de verwerkingWettelijke basis

Om onze producten, diensten en digitale eigendommen aan u te leveren, inclusief het verwerken en uitvoeren van transacties, u in staat te stellen toegang te krijgen tot de digitale eigendommen en onze diensten, onze digitale eigendommen en diensten te beheren, onderhouden en verbeteren, met u te communiceren, bijvoorbeeld door uw ondersteuningsverzoeken af te handelen of beveiligingsherzieningen te verstrekken, en dienstverlenings- en kwaliteitsproblemen te diagnosticeren, op te lossen en te volgen.

Legitieme belangen; contract; wettelijke verplichtingen

Voor onze eigen zakelijke doeleinden, inclusief het bijhouden van interne bedrijfsdocumenten en het uitvoeren van interne rapportage, het innen van betalingen en het uitvoeren van boekhoudkundige en soortgelijke bedrijfsfuncties, het controleren en beheren van projecten met betrekking tot onze diensten, het uitvoeren van IT-beveiligingsbeheer en IT-gerelateerde taken, zoals het beheer van onze technologieën en ons netwerk, het evalueren en verbeteren van ons bedrijf, diensten en digitale eigendommen, en het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, en het verwerken van uw antwoorden op enquêtes en vragenlijsten.

Legitieme belangen; wettelijke verplichtingen

Om juridische, veiligheids- of beveiligingsredenen, inclusief om te voldoen aan wettelijke vereisten, juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, de veiligheid, beveiliging en integriteit van ons eigendom en de rechten van degenen die met ons of anderen communiceren te beschermen, schendingen van inhoud of beleid inzake gedrag te onderzoeken, en beveiligingsincidenten of andere kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en erop te reageren.

Deze veiligheidsdoeleinden kunnen ook betrekking hebben op het verzamelen en verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens (d.w.z. gezondheidsgegevens), voor bezoeken aan het kantoor en evenementen waar nodig voor de volksgezondheid of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Legitieme belangen; wettelijke verplichtingen; algemeen belang

Voor het op de markt brengen van onze producten en diensten of die van derden, zoals onze zakenpartners, waaronder het vragen om of publiceren van getuigenissen of commentaar over onze producten en diensten, u marketing- en promotionele berichten of productaanbevelingen sturen (via e-mail, telefoon of andere online en offline kanalen) over onze diensten of die van derden, uw deelname aan een wedstrijd of evenement faciliteren, indrukken van advertenties beoordelen of deelnemen aan contextuele aanpassing van advertenties.

U kunt zich hier afmelden voor marketingberichten of door te klikken op de koppeling "afmelden" onderaan onze marketingmededelingen. U kunt uw e-mailvoorkeuren ook hier beheren. Houd er rekening mee dat sommige van onze marketingmaterialen en -informatie eventueel volgtechnologieën en analysehulpmiddelen gebruiken om ons te helpen bij inzicht in uw voorkeuren. Voor meer informatie, zie sectie 5 hieronder en onze Cookieverklaring.

Toestemming (indien wettelijk vereist); legitieme belangen

Om aan een verwijzingsverzoek te voldoen wanneer u onze verwijzingsdienst gebruikt om een vriend/in te vertellen over onze diensten, onder meer door de naam, het e-mailadres, de functie en de bedrijfsnaam te gebruiken die u ons verstrekt om contact op te nemen met de persoon die u doorverwijst.

U mag de persoonsgegevens van anderen alleen verstrekken als u hiervoor hun toestemming hebt.

Toestemming (indien wettelijk vereist); legitieme belangen

Diversiteit, gelijkheid en inclusie, zoals het bevorderen van initiatieven en vertegenwoordiging op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen ons bedrijf (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

Toestemming (indien wettelijk vereist); legitieme belangen

Bedrijfstransacties, zoals verkoop, fusies, overnames, reorganisaties, faillissementen en andere bedrijfsevenementen.

Legitieme belangen; wettelijke verplichtingen

Wanneer u vrijwillig hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toestemming

Zendesk respecteert de rechten van betrokkenen voor zover wettelijk vereist. U hebt wellicht het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken en, in sommige gevallen, te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens (behoudens uitzonderingen). U kunt hier een verzoek indienen.

Zendesk maakt gebruik van een beperkt aantal externe dienstverleners om ons te helpen bij het verwerken van gegevens voor bepaalde doeleinden. Deze externe providers helpen bepaalde functies van de site te ondersteunen, voeren databasecontroles en andere technische handelingen uit, helpen bij het verzenden van gegevens en leveren diensten voor gegevensopslag. Deze derden kunnen persoonlijke gegevens verwerken of opslaan tijdens het verlenen van hun diensten. Zendesk onderhoudt contracten met deze derde partijen die hun toegang, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens beperken in overeenstemming met onze verplichtingen onder de EU-VS. DPF, de Britse uitbreiding van de EU-VS. DPF en de Zwitsers-Amerikaanse DPF, inclusief de doorgiftebepalingen, en Zendesk blijft aansprakelijk als zij niet aan deze verplichtingen voldoen en wij verantwoordelijk zijn voor de schadeveroorzakende gebeurtenis.

4. Bronnen van persoonsgegevens

 • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, inclusief wanneer u zich registreert en rechtstreeks met ons communiceert via onze digitale eigendommen, onze kantoren bezoekt of deelneemt aan onze evenementen, marketing en contactactiviteiten.
 • Informatie verzameld van uw werkgever, collega's of vrienden, waaronder informatie over vertegenwoordigers of andere werknemers van onze huidige, vroegere en potentiële klanten, leveranciers, investeerders en zakenpartners. We kunnen uw informatie ook ontvangen van vrienden als onderdeel van een verwijzing voor onze diensten.
 • Automatisch verzamelde informatie, waaronder technische informatie over uw interacties met onze digitale eigendommen (zoals IP-adres, browsevoorkeuren en aankoopgeschiedenis). Meer informatie is beschikbaar in sectie 5 hieronder en in onze Cookieverklaring.
 • Informatie uit openbare bronnen, waaronder informatie uit openbare dossiers en informatie die u doorgeeft op openbare forums, zoals sociale media.
 • Informatie van andere derden, waaronder informatie van externe dienstverleners en inhoudaanbieders, entiteiten waarmee we samenwerken om producten en diensten te verkopen of te promoten, en sociale-medianetwerken (inclusief ‘widgets’ met betrekking tot dergelijke netwerken, zoals de knop “Facebook Like”).

We kunnen informatie die we ontvangen van de verschillende bronnen die in deze verklaring worden beschreven, waaronder bronnen van derden en openbare bronnen, combineren en gebruiken of openbaar maken voor de hierboven vermelde doeleinden.

5. Cookies en andere volgtechnologieën:

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën en bieden u de mogelijkheid om deze instellingen te beheren zoals beschreven in onze Cookieverklaring. Sommige volgtechnologieën stellen ons in staat om de activiteit van uw apparaat in de loop der tijd en op verschillende apparaten en websites te volgen. Hoewel sommige browsers voorkeuren voor Niet volgen of DNT (do not track) hebben opgenomen, geven we momenteel geen gevolg aan dergelijke signalen van webbrowsers.

6. Beveiliging en bewaring

We handhaven passende beveiligingsprocedures en technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies, openbaarmaking, wijziging of gebruik.

Uw persoonsgegevens worden over het algemeen bewaard zolang dat nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld. Zodra u en/of uw bedrijf de contractuele relatie met ons heeft beëindigd of anderszins uw relatie met ons heeft beëindigd, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren in onze systemen en dossiers om te zorgen voor adequate naleving van overlevende bepalingen in beëindigde contracten of voor andere legitieme zakelijke doeleinden, zoals het bewijzen van onze zakelijke praktijken en contractuele verplichtingen, om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten. Als we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijderen, anonymiseren of aggregeren we deze, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in reservearchieven), slaan we uw persoonsgegevens veilig op en isoleren deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. Als u meer wilt weten over bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw specifieke omstandigheden, neem dan contact met ons op via de gegevens in sectie 9 hieronder.

7. Privacy van kinderen

Onze websites en diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar en we verzamelen niet bewust online persoonsgegevens rechtstreeks van kinderen. Als u een ouder of voogd bent van een minderjarig kind en van mening bent dat het kind online persoonsgegevens aan ons heeft bekendgemaakt, neem dan contact met ons op via de gegevens in sectie 9 hieronder.

Wanneer u met ons communiceert, kunt u koppelingen tegenkomen naar externe websites of andere online diensten, waaronder die welke zijn ingebed in advertenties van derden. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het beleid inzake privacy en gegevensverzameling van dergelijke websites en diensten van derden. U moet dergelijke derden en hun respectievelijke privacyverklaringen raadplegen voor meer informatie of als u vragen hebt over hun praktijken.

9. Contactgegevens

Als u vragen of klachten heeft over deze verklaring of over de privacypraktijken van de Zendesk Group, kunt u contact met ons opnemen via e-mail naar euprivacy@zendesk.com of privacy@zendesk.com, of via:
Zendesk, Inc.
T.a.v.: Privacyteam
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten

In overeenstemming met de EU-VS. DPF, de Britse uitbreiding van de EU-VS. DPF en de Zwitsers-Amerikaanse DPF, verplichten we ons om onopgeloste klachten over onze omgang met persoonsgegevens die we ontvangen op basis van de EU-VS overeenkomst, door te verwijzen naar de EU-VS overeenkomst. DPF, de Britse uitbreiding van de EU-VS DPF en de Zwitsers-Amerikaanse DPF aan TRUSTe, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van ons ontvangt van uw klacht in verband met de DPF Principes, of als we uw klacht in verband met de DPF Principes niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, ga dan naar hier voor meer informatie of om een klacht in te dienen. Aan de diensten van TRUSTe zijn voor jou geen kosten verbonden.

10. Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Californië

Op grond van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”), is deze sectie 10 van toepassing op bepaalde persoonsgegevens die worden verzameld over personen in Californië, waar Zendesk bepaalt hoe en waarom de persoonsgegevens worden verwerkt (wat de CCPA een “bedrijf” noemt) en vormt het een aanvulling op de rest van onze bovenstaande verklaring. Deze sectie 10 is niet van toepassing op huidige of voormalige werknemers, sollicitanten, aannemers of vertegenwoordigers.

a. Aanvullende openbaarmakingen van gegevensverwerking:
De onderstaande tabel bevat de categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht, doorgegeven of bekendgemaakt aan derden, zoals gedefinieerd door de California Privacy Rights Act. Ter referentie, de tabel in sectie 2 toont de categorieën verzamelde persoonsgegevens en onze openbaarmakingen van persoonsgegevens.

Categorieën verzamelde persoonsgegevensGegevens van de California Privacy Rights Act: Categorieën derden aan wie persoonsgegevens worden “verkocht of doorgegeven”

Identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en apparaatidentificatiegegevens (bijv. reclame-identificatiegegevens en IP-adres).

 • Bedrijven die cookies en volgtechnologieën beheren, beschreven in sectie 5, zoals marketing- en reclamepartners
 • Zakenpartners waarmee we samenwerken om onze producten en diensten gezamenlijk op de markt te brengen of te verkopen, zoals kanaalpartners.

Commerciële informatie, waaronder voorkeuren, zoals aankoopgeschiedenis of -tendensen en transactionele informatie, zoals bankgegevens.

 • Niet van toepassing

Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten en apparaatinformatie, zoals uw browse-geschiedenis, zoekgeschiedenis, apparaatinformatie en andere informatie (passief bladeren of actieve betrokkenheid) met betrekking tot uw interacties met ons en het gebruik van onze producten, diensten, e-mails en andere digitale eigendommen.

 • Bedrijven die cookies en volgtechnologieën beheren, beschreven in sectie 5, zoals marketing- en reclamepartners

Geolocatie-informatie, zoals geschatte locatie op basis van uw IP-adres, locatie van uw mobiele apparaat of informatie die u aan ons verstrekt (zoals stad en staat/provincie die u via een webformulier verstrekt). U kunt het verzamelen van deze gegevens wellicht beheren via de instellingen van uw apparaat.

 • Bedrijven die cookies en volgtechnologieën beheren, beschreven in sectie 5, zoals marketing- en reclamepartners

Audio-, elektronische, visuele en andere zintuiglijke informatie, zoals CCTV-opnamen van onze gebouwen (bijv. als u onze kantoren bezoekt), opnamen van uw interacties met onze verkoop- of belangenbehartigingsteams (bijv. voor kwaliteitswaarborging of trainingsdoeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), of chat- of berichtenlogboeken van de klantenondersteuning.

 • Niet van toepassing

Conclusies zoals gedefinieerd door de Californische wetgeving, zoals marketing waarop u waarschijnlijk positief zult reageren.

 • Niet van toepassing

Gevoelige persoonsgegevens, zoals bewijs van vaccinatie of ras en etniciteit (optioneel) (indien toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving).

 • Niet van toepassing

Hoewel we in de afgelopen 12 maanden geen persoonsgegevens voor geld hebben “verkocht” of “doorgegeven”, houden we ons bezig met routinepraktijken met onze digitale eigendommen waarbij derden betrokken zijn die kunnen worden beschouwd als “verkoop” of “doorgeven” zoals gedefinieerd in de Californische wetgeving. We verkopen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar en geven deze niet door. We verzamelen of verwerken geen “gevoelige persoonlijke informatie”, zoals gedefinieerd door de Californische wetgeving, om kenmerken over u af te leiden. Zendesk gebruikt alleen gevoelige persoonlijke informatie in overeenstemming met de uitzonderingen op het recht om gevoelige persoonlijke informatie te beperken.

Financiële stimulansen: We kunnen een voordeel of aanbod aanbieden in ruil voor het verstrekken door u van persoonsgegevens, zoals korting of een coupon aan personen die reageren op een enquête. Als onderdeel van deze enquêtes kunnen we persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens, voorkeuren, ervaringen, overtuigingen, meningen en andere antwoorden op de enquêtevragen. Deelname aan enquêtes wordt beheerst door de toepasselijke algemene voorwaarden voor de enquête, die alle financiële stimulansen in verband met die enquête beschrijven en hoe u kunt deelnemen. De waarde van uw gegevens is de waarde van het aanbod dat aan u wordt gepresenteerd. We hebben een dergelijke waarde berekend door gebruik te maken van de kosten in verband met het voordeel. U kunt zich op elk moment terugtrekken uit een financiële stimulans door ons een e-mail te sturen naar privacy@zendesk.com. Als we een ander soort financiële stimulans aanbieden, geven we de essentiële voorwaarden van elk aanbod aan u door wanneer we u vragen om deel te nemen.

b. Overige gegevensbeschermingsrechten:
Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen kunnen bepaalde inwoners van Californië de onderstaande rechten hebben.

 • Recht om te weten. U hebt het recht om informatie op te vragen over de categorieën persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, de categorieën bronnen waaruit we de persoonsgegevens hebben verzameld, de doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens, de categorieën derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt en het doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt (“Categorieënrapport”). U kunt ook informatie opvragen over de specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld (“Rapport specifieke onderdelen”).
 • Recht om te verwijderen. U hebt het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens verwijderen die wij van u hebben verzameld.
 • Recht om te corrigeren. U hebt het recht om te verzoeken dat we onjuiste persoonsgegevens die we over u bewaren corrigeren.
 • Recht om u af te melden voor verkoop of doorgeven. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden in ruil voor geld. Zoals we echter uitleggen in sectie 5, geven we informatie door aan reclamepartners en staan we reclamepartners toe om informatie te verzamelen uit onze digitale eigendommen. Deze uitwisseling kan worden beschouwd als “verkoop” of “doorgeven” krachtens de Californische wetgeving, en u hebt het recht om u af te melden voor de “verkoop” of het “doorgeven” van persoonsgegevens.

Inwoners van Californië kunnen verzoeken om het recht om te weten, het recht om te verwijderen en het recht om te corrigeren uit te oefenen door ons webformulier te gebruiken of door ons een e-mail te sturen naar privacy@zendesk.com. We discrimineren u niet, op manieren die verboden zijn door de toepasselijke wetgeving, voor het uitoefenen van deze rechten.

Hoe u het recht om u af te melden voor verkoop of doorgeven volledig kunt uitoefenen: Om het recht om u af te melden voor verkoop of doorgeven volledig uit te oefenen met betrekking tot de "verkoop" of het "doorgeven" van informatie, moet u beide volgende stappen ondernemen:

 1. Een verzoek indienen tot afmelden voor verkoop of doorgeven via ons webformulier; en
 2. het uitschakelen van het gebruik van advertentiecookies en andere volgtechnologieën door te klikken op de koppeling “Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of doorgeven” in de voettekst van onze website. U moet deze stap voltooien op al onze websites vanuit elke browser en op elk apparaat dat u gebruikt. Deze stappen zijn noodzakelijk zodat we een cookie van een eerste partij kunnen plaatsen die aangeeft dat u zich hebt afgemeld op elke browser en elk apparaat dat u gebruikt.

Als u cookies blokkeert, kunnen we niet voldoen aan uw verzoek om u af te melden voor verkoop of doorgeven voor apparaatgegevens die we automatisch online verzamelen en bekendmaken aan derden met behulp van cookies, pixels en andere volgtechnologieën. Als u de cookies in uw browser wist, moet u stap 2 hierboven opnieuw uitvoeren. Voor zover vereist door de Californische wetgeving, respecteren we de voorkeurssignalen voor het afmelden van “Niet verkopen of doorgeven” die worden verzonden in een formaat dat vaak wordt gebruikt en wordt erkend door bedrijven op browserniveau, zoals een HTTP-kopveld of JavaScript-object.

Verificatie: Om verzoeken om gegevensbescherming in Californië te verwerken, moeten we informatie verkrijgen om u te lokaliseren in onze administratie te of uw identiteit te verifiëren, afhankelijk van de aard van het verzoek. In de meeste gevallen vragen we informatie over u op, waaronder uw naam, e-mailadres of andere informatie. Als u een 'Rapport specifieke onderdelen' indient, kunnen we ook een ondertekende verklaring aanvragen, op straffe van meineed, dat u bent wie u zegt te zijn. We kunnen onder bepaalde omstandigheden om alternatieve informatie vragen en/of derden gebruiken om uw identiteit te verifiëren.

Geautoriseerde vertegenwoordigers: Geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen de gegevensbeschermingsrechten van Californië uitoefenen namens personen in Californië, maar we behouden ons het recht voor om de identiteit van de persoon rechtstreeks te verifiëren zoals hierboven beschreven. Geautoriseerde vertegenwoordigers moeten contact met ons opnemen door een verzoek in te dienen via ons webformulier en aan te geven dat ze het verzoek indienen als vertegenwoordiger. We kunnen van de vertegenwoordiger eisen dat hij/zij de bevoegdheid aantoont om namens u te handelen door het verstrekken van door u ondertekende toestemming. We kunnen u ook vragen om uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren of om rechtstreeks bij ons te bevestigen dat u de geautoriseerde vertegenwoordiger toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.

Tijdsplanning: We verwerken de verzoeken voor afmelding voor verkoop of doorgeven binnen vijftien werkdagen vanaf de datum waarop we het verzoek hebben ontvangen. We reageren binnen vijfenveertig dagen op verzoeken om te verwijderen en verzoeken om te weten tenzij we meer tijd nodig hebben, in welk geval we u op de hoogte zullen stellen, en het kan maximaal negentig dagen duren om op uw verzoek te reageren.

11. Aanvullende informatie voor de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

De volgende voorwaarden vormen een aanvulling op de verklaring met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens uit de EER (d.w.z. lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), Zwitserland en het VK. In geval van een conflict of inconsistentie tussen de andere delen van de verklaring en de voorwaarden van deze sectie 11, prevaleert sectie 11 met betrekking tot de verwerking van persoongegevens uit de EER, Zwitserland en het VK, voor zover van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijke: De Zendesk-entiteit waarmee u een primaire relatie hebt (bijvoorbeeld de entiteit die het dienstencontract met u heeft afgesloten, de entiteit die u marketingmateriaal en promotionele berichten heeft verstrekt, of de primaire entiteit in de regio waar u onze website bezoekt) is de verwerkingsverantwoordelijke binnen het toepassingsgebied van deze verklaring. In de meeste gevallen is dit Zendesk, Inc., tenzij we u specifiek anders informeren.

a. Rechtsgrondslag voor verwerking:
Zie sectie 3 voor de rechtsgrond die de basis is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

b. Overige gegevensbeschermingsrechten:
Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen:

 • Recht op toegang. U hebt het recht om van ons bevestiging te verkrijgen of we uw persoonsgegevens en gerelateerde informatie verwerken, evenals het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt eventueel het recht om deze zonder belemmering door te geven aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Dit recht bestaat alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract en de verwerking wordt uitgevoerd op geautomatiseerde wijze.
 • Recht op rectificatie. U hebt het recht om te verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en om onvolledige gegevens te laten afronden.
 • Recht op bezwaar. U hebt het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van verwerking. U kunt in bepaalde gevallen verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Recht op wissen. U kunt in bepaalde gevallen verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen.
 • Recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In overeenstemming met de EU-VS. DPF, de Britse uitbreiding van de EU-VS. DPF en de Zwitsers-Amerikaanse DPF, verplichten wij ons om respectievelijk samen te werken en te voldoen aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) in de EU, het Information Commissioner's Office (ICO) in het VK en de Gibraltar Regulatory Authority (GRA), en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op grond van de EU-VS. DPF, de Britse uitbreiding van de EU-VS DPF en de Zwitsers-Amerikaanse DPF.
 • Recht om toestemming te weigeren of in te trekken. Als we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, staat het u vrij om te weigeren om deze te verstrekken. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken zonder nadelige gevolgen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming wordt dan niet beïnvloed.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. De soorten geautomatiseerde besluitvorming waarnaar wordt verwezen in artikel 22(1) en (4) Algemene verordening gegevensbescherming EU/VK (“AVG”) vinden niet plaats in verband met uw persoonsgegevens. Mocht dit veranderen, dan informeren wij u over het hoe en waarom van een dergelijke beslissing, het belang ervan en de mogelijke gevolgen ervan. U hebt ook het recht op menselijke tussenkomst, om uw standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens in bovenstaande sectie 9. Houd er rekening mee dat we in bepaalde gevallen kunnen weigeren om te handelen naar aanleiding van verzoeken om gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, zoals wanneer het verlenen van toegang inbreuk kan maken op de privacyrechten van iemand anders of onze wettelijke verplichtingen kan beïnvloeden.

c. Internationale overdracht van persoonsgegevens:
Vanwege de wereldwijde aard van onze activiteiten kunnen sommige ontvangers die worden vermeld in sectie 2 van de verklaring zich bevinden in landen buiten de EER, Zwitserland of het VK, die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER, Zwitserland en het VK. Overdrachten binnen de Zendesk Group of naar derden in dergelijke derde landen vinden plaats met behulp van een geldig mechanisme voor gegevensoverdracht, zoals de standaardcontractbepalingen van de EU en/of het VK. Addendum bij dergelijke clausules, goedgekeurde Bindende Bedrijfsregels, goedgekeurde gedragscodes en certificeringsmechanismen, op basis van toegestane wettelijke afwijkingen of enig ander geldig mechanisme voor gegevensoverdracht uitgegeven of goedgekeurd door de EER, Zwitserland of Britse autoriteiten. Meer informatie over (en een kopie van) onze bindende bedrijfsvoorschriften is hier beschikbaar, en bewijs van goedkeuring van onze bindende bedrijfsvoorschriften is beschikbaar op de website van de Europese Commissie hier. Bepaalde derde landen zijn officieel erkend door de EER-, Zwitserse en Britse autoriteiten als landen die een adequaat beschermingsniveau bieden en er zijn geen verdere waarborgen nodig. Neem contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9 hierboven als u meer informatie wilt ontvangen over hoe we persoonsgegevens overdragen of, indien beschikbaar, een kopie van het relevante mechanisme voor gegevensoverdracht.

Zendesk, Inc., FutureSimple Inc. en Smooch Technologies US Inc. voldoen aan de EU-VS-regelgeving. Privacybeleid voor gegevens (EU-VS DPF), de Britse uitbreiding van de EU-VS DPF en de Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework (Zwitsers-Amerikaanse DPF) zoals uiteengezet door het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Zendesk, Inc. FutureSimple Inc. en Smooch Technologies US Inc. hebben zich gecertificeerd voor de Amerikaanse markt. Department of Commerce dat het zich houdt aan de EU-VS Beginselen van het Privacyraamwerk voor gegevens (EU-VS DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie op grond van de EU-VS DPF en uit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op grond van de UK Extension to the EU-VS DPF. Zendesk, Inc. FutureSimple Inc. en Smooch Technologies US Inc. hebben zich gecertificeerd voor de Amerikaanse Department of Commerce dat het zich houdt aan de Zwitsers-Amerikaanse Kaderbeginselen voor gegevensprivacy (Zwitsers-Amerikaanse DPF-beginselen) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die uit Zwitserland zijn ontvangen op grond van de Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF Principes en/of de Zwitsers/Amerikaanse DPF Principes, gelden de Principes. Voor klachten over EU-VS DPF-naleving die niet is opgelost door een van de andere DPF-mechanismen, hebt u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een beroep te doen op bindende arbitrage. Meer informatie is te vinden op de officiële DPF-website: https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF) programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving door Zendesk, Inc., FutureSimple Inc. en Smooch Technologies US Inc. van de EU-VS Privacybeleid voor gegevens (EU-VS DPF) en de uitbreiding van het VK naar de EU-VS DPF en de Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework (Zwitsers-Amerikaanse DPF).

Gegevensbeschermingsfunctionaris: De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt: Zendesk, Inc., t.a.v.: Privacy Team and DPO, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, United States, euprivacy@zendesk.com.

12. Aanvullende informatie voor andere regio's

 • Australië: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Australische Privacy Act 1988 (Commonwealth) en de Australische Privacy Principles. Indien u ontevreden bent over onze afhandeling van een klacht of niet instemt met de door ons voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij het Office of the Australian Information Commissioner (“OAIC”) door contact op te nemen met het OAIC gebruikmakend van de manieren die vermeld staan op hun website. Als alternatief kunt u ons vragen om de details van uw klacht rechtstreeks aan het OAIC door te geven.
 • Brazilië: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Braziliaanse wet (“LGPD“). Personen die onze website of diensten gebruiken of openen, stemmen uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken van hun persoonsgegevens door ons voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.
 • Canada: Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group krachtens de PIPEDA.
 • Japan: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Japanse Act on the Protection of Personal Information (“APPI”).
 • Nevada: We verkopen momenteel geen persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de wetgeving van Nevada. Als u een inwoner van Nevada bent, kunt u ons desondanks e-mailen met behulp van de bovenstaande informatie om uw recht op afmelding voor verkoop uit te oefenen volgens de Revised Statutes §603A et seq van Nevada.
 • Nieuw-Zeeland: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Privacy Act 2020 en de 13 Information Privacy Principles van Nieuw-Zeeland (“NZ IPPs”).
 • Singapore: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group krachtens de Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”).
 • Verenigd Koninkrijk: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze privacyverklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group krachtens de Data Protection Act 2018 van het VK, zoals gewijzigd door de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendementen enz.) (EU Exit) Regelgeving 2019, zoals gewijzigd, geannuleerd of vervangen (“VK. AVG”).

13. Beheer Engelse versies

Niet-Engelse vertalingen van deze verklaring worden uitsluitend aangeboden voor gemaksdoeleinden. De Engelse versie prevaleert in geval van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen de vertalingen.

14. Zendesk, Inc. Gelieerde ondernemingen

Zendesk, Inc.; Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda; Zendesk UK Limited; Zendesk International Limited; Zendesk APS; Zendesk Pty., Ltd; Kabushiki Kaisha Zendesk; Zendesk Incorporated; Zendesk GmbH; Zendesk Singapore Pte. Ltd; Zendesk France SAS; Base sp. z o. o. (Basis spółka z ograniczon- odpowiedzialno-ci -); Zendesk Technologies Private Limited; FutureSimple Inc.; Zendesk Korea LLC; Smooch Technologies ULC; Cleverly, Unipessoal, LDA.; ZD Sub Holdings (VS); Goldcup 30290 AB (Zweden); Smooch Technologies US Inc. (VS); Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico); Zendesk Technologies Spain S.L.U. (Spanje); Zoro TopCo, LP; Zendesk Netherlands B.V.; Zendesk Italy S.r.l.; Tymeshift Inc; Tymeshift doo Novi Sad; Tymeshift Portugal, Unipessoal Lda.