Veilige klantenservice

Zendesk-beveiliging

Meer dan 120.000 klanten vertrouwen Zendesk met hun gegevens. Dat vertrouwen komt niet zomaar bij ons aanwaaien. Wij combineren beveiligingsfuncties voor bedrijven met uitvoerige audits van onze toepassingen, systemen en netwerken om ervoor te zorgen dat gegevens van klanten en bedrijven altijd beschermd zijn. En onze klanten weten dat hun informatie in veilige handen is, hun interacties veilig zijn en hun bedrijfsactiviteiten beschermd zijn.

Gegevensblad bekijken

Datacenter- en netwerkbeveiliging

Fysieke beveiliging
Faciliteiten Zendesk-servers worden gehost in faciliteiten die Tier IV- of III+-, SSAE-16, PCI DSS- of ISO 27001-normen naleven. Onze co-locatie cageruimte is fysiek en logisch gescheiden van andere klanten van het datacenter. Datacenterfaciliteiten worden gevoed door redundante voeding, elk met UPS en reservegeneratoren.
Beveiliging on-site Onze datacenterfaciliteiten hebben een beveiligde omgeving met meerdere beveiligingszones, 24/7 bemande beveiliging, CCTV-videobewaking, identificatie op basis van meerdere factoren met biometrische toegangscontrole, fysieke sloten en inbraakalarm.
Bewaking Alle productienetwerksystemen, netwerkapparaten en circuits worden continu bewaakt en logisch beheerd door Zendesk-medewerkers. Fysieke beveiliging, voeding en internetconnectiviteit buiten co-locatie cage-deuren of Amazon-services worden door de faciliteitproviders bewaakt.
Locatie Zendesk maakt gebruik van datacenters in de Verenigde Staten, Europa en Japan. Klanten kunnen kiezen of zij hun servicegegevens alleen in de VS of alleen in Europa willen opslaan (Zendesk Chat-gegevens worden alleen opgeslagen in Europa op dit moment). Meer informatie over ons EU-gegevenshostingbeleid*Alleen beschikbaar bij de add-on Locatie van datacenter
Netwerkbeveiliging
Speciaal beveiligingsteam Ons wereldwijde Security Team is telefonisch 24 uur per dag 7 per week bereikbaar om te reageren op beveiligingsmeldingen en -gebeurtenissen.
Bescherming Ons netwerk wordt beveiligd door redundante firewalls, de best mogelijke routertechnologie, beveiligde HTTPS-overdracht via openbare netwerken, periodieke audits, en netwerkinbraakdetectie en/of preventietechnologieën (IDS/IPS), die controleren op schadelijk verkeer en netwerkaanvallen, en deze blokkeren.
Architectuur Onze netwerkbeveiligingsarchitectuur bestaat uit meerdere beveiligde zones. Gevoeligere systemen, zoals databaseservers, worden beschermd in de meest vertrouwde zones. Andere systemen zijn geplaatst in zones die in verhouding staan tot hun gevoeligheid, afhankelijk van functie, informatieclassificatie en risico. Afhankelijk van de zone zijn er aanvullende bewaking en toegangscontroles van kracht. DMZ's worden gebruikt tussen internet en tussen de verschillende interne vertrouwenszones.
Scannen op potentiële netwerkbeveiligingsproblemen Door het netwerk te scannen op potentiële beveiligingsproblemen krijgen we een gedegen inzicht in zwakke plekken in het netwerk en kunnen we snel systemen identificeren die niet aan de compliancevereisten voldoen of mogelijk kwetsbaar zijn
Penetratietesten van derden Naast onze uitvoerige interne scans en testprogramma's, huurt Zendesk elk jaar externe beveiligingsexperts in om een brede penetratietest uit te voeren op het gehele Zendesk-productienetwerk.
Security Incident Event Management (SIEM) Ons Security Incident Event Management Team (SIEM) verzamelt uitvoerige logbestanden bij belangrijke netwerkapparaten en hostsystemen. Het SIEM-systeem geeft waarschuwingen af wanneer er triggers worden geactiveerd, die het beveiligingsteam op de hoogte stellen van gebeurtenissen die moeten worden onderzocht of waarop actie moet worden ondernomen.
Inbraakdetectie en -preventie Belangrijke ingangen en uitgangen voor gegevensstromen van toepassingen worden bewaakt met IDS-systemen (Intrusion Detection Systems) of IPS-systemen (Intrusion Prevention Systems). De systemen zijn geconfigureerd om waarschuwingen af te geven wanneer er zich incidenten en waarden voordoen die vooraf ingestelde drempels overschrijden en de systemen maken gebruik van handtekeningen die regelmatig op basis van nieuw ontdekte bedreigingen worden bijgewerkt. Deze bewaking vindt 24/7 plaats.
Bedreigingsinformatieprogramma's Zendesk neemt deel aan verschillende programma's die tot doel hebben informatie over bedreigingen te delen met anderen. Wij controleren op bedreigingen die bij deze informatienetwerken worden gemeld en ondernemen actie op basis van het risico dat we lopen en de mate van blootstelling.
Risico op DDoS-aanvallen verkleinen Afgezien van onze eigen mogelijkheden en hulpmiddelen hebben we contracten met oproepbare DDoS-specialisten die zich inzetten om de kans op DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) te verkleinen.
Logische toegang Toegang tot het Zendesk-productienetwerk wordt beperkt tot degenen voor wie toegang noodzakelijk is. Hierbij wordt gebruikgemaakt van beperkende machtigingen. De toegang wordt gecontroleerd en bewaakt, en dit wordt aangestuurd door ons Operations Team. Medewerkers die toegang tot het Zendesk-productienetwerk willen, krijgen dit pas na verificatie op basis van meerdere factoren.
Reageren op beveiligingsincidenten In het geval van een systeemwaarschuwing worden gebeurtenissen geëscaleerd naar onze 24/7 teams die zijn samengesteld uit experts op het gebied van operations, netwerktechniek en beveiliging. Werknemers krijgen training waarin ze leren hoe te reageren op beveiligingsincidenten. Ze leren onder andere wat de communicatiekanalen en escalatiepaden zijn.
Versleuteling
Versleuteling tijdens overdracht Communicatie tussen u en uw Zendesk Support- en Chat-servers wordt versleuteld via HTTPS en Transport Layer Security (TLS) via openbare netwerken, de beste versleuteling in de sector. TLS wordt ook ondersteund voor versleuteling van e-mails.
Versleuteling van opgeslagen gegevens Alle klanten van Zendesk Support en Chat profiteren van de bescherming die coderen tijdens rust biedt voor offsite opslag van bijlagen en volledige, dagelijkse back-ups. Als Support-klanten hun primaire en secundaire gegevensopslag voor noodherstel in rust willen coderen, kan dit via de add-on Geavanceerde beveiliging worden aangeschaft. Ook coderen in rust van Chat-servicegegevens is tegen betaling verkrijgbaar.
Beschikbaarheid en continuïteit
Uptime Zendesk is een openbaar toegankelijke systeemstatuswebpagina waarop u informatie over systeembeschikbaarheid vindt, evenals gepland onderhoud, service-incidentgeschiedenis en relevante beveiligingsgebeurtenissen.
Redundantie Zendesk maakt gebruik van serviceclustering en netwerkredundantie om niet te maken te krijgen met single-points-of-failure. Ons strakke back-upbeleid zorgt ervoor dat servicegegevens actief worden gerepliceerd naar primaire en secundaire noodherstelsystemen en -faciliteiten. Onze co-locatiedatabases zijn opgeslagen op efficiënte flash-memory apparaten met meerdere servers per databasecluster.
Noodherstel Ons noodherstelprogramma zorgt ervoor dat onze services beschikbaar blijven of eenvoudig kunnen worden hersteld als er zich een noodsituatie voordoet. Dit wordt gerealiseerd door middel van een robuuste technische omgeving, het opstellen van noodherstelplannen en het testen ervan.
Uitgebreid noodherstel Bij uitgebreid noodherstel wordt de gehele werkomgeving inclusief servicegegevens gerepliceerd naar een tweede locatie, zodat die de dienstverlening kan overnemen als de primaire locatie niet meer beschikbaar is. Bent u op zoek naar RTO- en RPO-garanties? Deze zijn verkrijgbaar met de add-on Geavanceerde beveiliging. *Alleen beschikbaar voor Chat wanneer u een Support-plan met de add-on Geavanceerde beveiliging koopt

Toepassingsbeveiliging

Veilig ontwikkelen (SDLC)
Beveiligingstraining Technici nemen minimaal een keer per jaar deel aan een training in veilig programmeren, waarbij de OWASP-top 10 aan beveiligingsproblemen, bekende aanvalsvectoren en Zendesk-beveiligingsmaatregelen worden behandeld.
Ruby on Rails-frameworkbeveiligingsmaatregelen Zendesk Support maakt gebruik van het kader van Ruby-on-Rails-beveiligingsmaatregelen om blootstelling aan de OWASP-top 10 aan beveiligingsproblemen te beperken. Dit zijn onder andere inherente maatregelen die het risico verkleinen van blootstelling aan onder meer Cross Site Scripting (XSS), Cross Site Request Forgery (CSRF) en SQL Injection (SQLi).
QA Onze QA-afdeling controleert en test onze codebasis. Diverse technici gespecialiseerd in toepassingsbeveiliging identificeren, testen en sorteren beveiligingsproblemen in code op ernst en urgentie.
Gescheiden omgevingen Testomgevingen zijn fysiek en logisch gescheiden van de productieomgeving. Er worden geen servicegegevens gebruikt in de ontwikkel- of testomgeving.
Zwakke plekken in toepassingen
Dynamisch scannen op potentiële beveiligingsproblemen Wij hanteren enkele erkende beveiligingshulpmiddelen van derden om onze Support- en Chat-toepassing voortdurend dynamisch te scannen op de aanwezigheid van de OWASP-top 10 aan beveiligingsproblemen. Wij hebben een speciaal in-house productbeveiligingsteam om samen met engineeringteams oplossingen voor eventueel ontdekte problemen te testen en verhelpen.
Analyse van statische code De repositories met broncode voor Zendesk Support, voor zowel ons platform als voor mobiele toepassingen, worden voortdurend gescand op beveiligingsproblemen met onze geïntegreerde statische analysehulpmiddelen.
Testen van beveiligingspenetratie Afgezien van ons uitvoerige interne scan- en testprogramma, neemt Zendesk elk kwartaal externe beveiligingsexperts in de arm om uitvoerige penetratietests uit te voeren op verschillende toepassingen binnen onze productfamilie.
Verantwoorde bekendmaking/
bugbeloningsprogramma
Ons Responsible Disclosure Program stelt beveiligingsonderzoekers in de gelegenheid om Zendesk op een veilige manier te testen op beveiligingsproblemen en Zendesk over hun bevindingen te informeren. Dit is mogelijk dankzij onze samenwerking met HackerOne.

Beveiligingskenmerken van product

Beveiliging dankzij authenticatie
Verificatie-opties

Voor beheerders/agenten in Support en Chat is er 'Zendesk-aanmelding'. Voor Zendesk Support kunt u ook enkelvoudige aanmelding inschakelen en Google-verificatie.

Voor eindgebruikers in Support en Chat ondersteunen wij 'Zendesk-aanmelding'. Voor Zendesk Support kunt u enkelvoudige aanmelding inschakelen en enkelvoudige aanmelding via sociale media (Facebook, Twitter, Google) om eindgebruikers te verifiëren.

Enkelvoudige aanmelding (SSO) Met enkelvoudige aanmelding (SSO) kunt u gebruikers verifiëren in uw eigen systemen zonder dat zij aanvullende aanmeldingsgegevens hoeven op te geven om toegang tot uw Zendesk Support te krijgen. Zowel JSON Web Token (JWT) als Security Assertion Markup Language (SAML) worden ondersteund. Meer informatie over enkelvoudige aanmelding *SAML is alleen beschikbaar voor Professional- en Enterprise-accounts*JWT is alleen beschikbaar voor Team-accounts en hoger
Configureerbaar wachtwoordbeleid Zendesk Support biedt de volgende wachtwoordbeveiligingsniveaus: laag, gemiddeld en hoog, alsmede een reeks aangepaste wachtwoordregels voor agenten en beheerders. Bij Zendesk kunt u één wachtwoordbeveiligingsniveau instellen voor eindgebruikers, en een ander niveau voor admins en agenten. Alleen admins kunnen het wachtwoordbeveiligingsniveau wijzigen. *Ook van toepassing op Professional- en Enterprise-account.
Verificatie op basis van twee factoren (2FA) Als u zich rechtstreeks bij uw Zendesk aanmeldt, kunt u verificatie op basis van 2 factoren (2FA) inschakelen voor agenten en beheerders. Zendesk ondersteunt sms en apps, zoals Authy en Google Authenticator om wachtwoordcodes te genereren. 2FA voegt een extra beveiligingslaag aan uw Zendesk-account toe, waardoor het een grotere uitdaging wordt voor iemand om zich als u aan te melden. Meer informatie over 2FA
Veilige opslag van aanmeldingsgegevens Zendesk hanteert de aanbevolen werkwijzen voor het veilig opslaan van aanmeldingsgegevens en slaat nooit wachtwoorden op in een vorm die mensen kunnen lezen, maar alleen als een veilige, beproefde eenrichtings-hash.
API-beveiliging en -verificatie De Zendesk Support-API werkt alleen via SSL en u moet een geverifieerde gebruiker zijn om API-aanvragen te kunnen doen. U kunt autorisatie bij de API laten plaatsvinden via basisverificatie met uw gebruikersnaam en wachtwoord, of met een gebruikersnaam en API-token. OAuth-verificatie wordt ook ondersteund. Meer informatie over API-beveiliging
Aanvullende beveiligingskenmerken van het product
Toegangsrechten en rollen Toegang tot gegevens in Zendesk Support en Chat wordt geregeld met toegangsrechten en kan worden geconfigureerd om fijnmazige toegangsrechten te definiëren. Zendesk kent diverse machtigingsniveaus voor gebruikers (eigenaar, admin, agent, eindgebruiker, enz.). Meer informatie over toegangsniveaus
IP-beperkingen Zendesk Support en Chat kunnen zodanig worden geconfigureerd dat alleen toegang mogelijk is vanaf bepaalde IP-adresbereiken die u opgeeft. Deze beperkingen kunnen worden toegepast op alle gebruikers of alleen op uw agenten. Meer informatie over het gebruik van IP-beperkingen *Alleen beschikbaar voor Enterprise Support-accounts en Chat Enterprise
Privébijlagen U kunt Zendesk Support zodanig configureren dat gebruikers zich moeten aanmelden om ticketbijlagen te bekijken. Indien dit niet is geconfigureerd, zijn de bijlagen toegankelijk met een lang en willekeurige tokenticket-id.
Beveiliging tijdens overdracht Alle communicatie via openbare netwerken met Zendesk-servers wordt versleuteld met de HTTPS-industrienorm. Zo is al het verkeer tussen u en Zendesk veilig tijdens de overdracht. Voor e-mail ondersteunt ons product Transport Layer Security (TLS). Dit is een protocol dat e-mail versleutelt en veilig bezorgt, waardoor de kans op afluisteren en spoofing tussen mailservers minimaal is.
Ondertekening van e-mail (DKIM/DMARC) Zendesk Support biedt ondersteuning voor DKIM (Domain Keys Identified Mail) en DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) om uitgaande e-mails van Zendesk te ondertekenen wanneer u een extern e-maildomein op uw Zendesk hebt ingesteld. Door een e-mailservice te gebruiken die deze functies ondersteunt, kunt u spoofing van e-mail een halt toeroepen. Meer informatie over e-mail digitaal ondertekenen.
Apparaten volgen Voor extra beveiliging volgt Zendesk Support bij elke account de apparaten die worden gebruikt om aan te melden. Wanneer iemand zich vanaf een nieuw apparaat bij zijn account aanmeldt, wordt dat apparaat toegevoegd aan de lijst met apparaten in het gebruikersprofiel van die persoon. Die gebruiker ontvangt mogelijk een e-mailmelding wanneer er een nieuw apparaat is toegevoegd en kan actie ondernemen als die activiteit verdacht is.
Automatische verberging Automatische verberging voor Zendesk Support biedt u de mogelijkheid cijfers van creditcardnummers die in ticketopmerkingen of aangepaste velden staan te verbergen of verwijderen, zodat u vertrouwelijke informatie beschermt. De gegevens worden verborgen in binnenkomende tickets om te voorkomen dat het volledige creditcardnummer in Zendesk wordt opgeslagen. Meer informatie over ons hulpmiddel voor automatische verberging *Alleen beschikbaar voor Enterprise-accounts
Spamfilter voor Helpcenter en webportal Zendesk Support ondersteunt een spamfilterservice die voorkomt dat spamberichten van eindgebruikers in uw Helpcenter en op uw webportal worden geplaatst. Meer informatie over spam filteren in Help Center en spam filteren op de webportal

Compliancecertificeringen en lidmaatschappen

Naleving van beveiligingsnormen
SOC 2 Type II We beschikken over een SOC 2 Type II-rapport, dat op verzoek en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met security@zendesk.com.
ISO 27001:2013 Zendesk is ISO 27001:2013 gecertificeerd.
ISO 27018:2014 Zendesk is ISO 27018:2014 gecertificeerd.
Lidmaatschappen
Skyhigh Enterprise-Ready Zendesk beschikt over het Skyhigh Enterprise-Ready™-zegel, de hoogst mogelijke classificatie in het CloudTrust™-programma. Dit zegel is verleend voor onze cloudservices, die voldoen aan de meest stringente vereisten op het gebied van gegevensbescherming, identiteitsverificatie, servicebeveiliging, bedrijfspraktijken en juridische bescherming.
Cloud Security Alliance Zendesk is lid van de Cloud Security Alliance (CSA). Dit is een not-profitorganisatie met als missie het bevorderen van het gebruik van aanbevolen werkwijzen op het gebied van de beveiliging van cloudcomputing. CSA heeft Security, Trust & Assurance Registry (STAR) opgericht. Dit is een openbaar toegankelijk register waarin de beveiligingscontroles staan beschreven die diverse cloudcomputingbedrijven hanteren. Wij hebben een openbaar beschikbare CAI-enquête (Consensus Assessment Initiative) ingevuld, op basis van de resultaten van onze zorgvuldige zelfevaluatie.
Privacycertificeringen
TRUSTe® Privacy Certification Programs Wij hebben het TRUSTe Privacy Seal ontvangen, wat aangeeft dat onze privacyverklaring en onze werkwijzen zijn beoordeeld op naleving van het TRUSTe-programma en kan worden bekeken op de validatiepagina van TRUSTe.
Privacyshield VS-EU en Safe Harbor-programma's VS-Zwitserland Zendesk is gecertificeerd voor naleving van de Safe Harbor-programma's VS-EU en VS-Zwitserland, zoals bepaald door het Department of Commerce van de Verenigde Staten.
Privacybeleid Meer informatie over privacy bij Zendesk
Naleving van regels in de sector
HIPAA Zendesk heeft een HIPAA/HITECH-beoordeling en kan haar Business Associate Agreement (BAA) beschikbaar maken aan abonnees om uit te voeren. *BAA is alleen beschikbaar bij aankoop van de add-on Geavanceerde beveiliging en is alleen van toepassing op bepaalde Zendesk-producten (er zijn speciale configuratieregels van toepassing).
Zendesk in een PCI-omgeving gebruiken Lees ons whitepaper over PCI-naleving of lees meer informatie over ons PCI-compliant veld voor Zendesk Support.*Enterprise-account vereist

Aanvullende beveiligingsmethoden

Bewustwording over veiligheid
Beleid Zendesk heeft een uitvoerige reeks beveiligingsbeleidsregels opgesteld voor tal van onderwerpen. Deze beleidsregels worden gedeeld met en beschikbaar gesteld aan alle medewerkers en contractanten die toegang hebben tot apparaten en systemen waarin Zendesk-informatie is opgeslagen.
Training Alle nieuwe werknemers nemen deel aan een Security Awareness Training, die wordt gegeven kort na begin van het dienstverband en daarna jaarlijks wordt herhaald. Alle technici ontvangen een jaarlijkse training in veilig coderen. Het Security Team zorgt voor meer aandacht voor beveiliging in e-mails, blogberichten en in presentaties tijdens interne evenementen.
Screening van werknemers
Achtergrondcontrole Zendesk controleert de achtergrond van alle nieuwe werknemers overeenkomstig plaatselijke wetgeving. Deze checks zijn ook verplicht van toepassing op tijdelijke krachten. De achtergrondcontrole bestaat uit het nalopen van strafbladen, genoten onderwijs en arbeidsverleden. En dit geldt ook voor onze schoonmakers.
Verklaringen Alle nieuwe medewerkers worden gescreend als vast onderdeel van de sollicitatieprocedure en moeten een geheimhoudingsverklaring en vertrouwelijkheidsverklaring tekenen.

Downloadbare informatie over beveiliging

Zelfs onze gegevens zijn beschermd. Vul onderstaand formulier toe om toegang te krijgen.

Geef uw voornaam op
Geef uw achternaam op
Geef een geldig e-mailadres op
Geef uw land op

Bijna klaar. Vertel ons over uw bedrijf.

Geef uw bedrijfsnaam op
Selecteer aantal medewerkers
Selecteer uw sector
Stuur mij ook af en toe e-mails over producten en services van Zendesk. (U kunt zich op elk moment uitschrijven.)
Selecteer een optie

Uw aanvraag is verzonden.

Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.

Er is iets fout gegaan.

Laad de pagina opnieuw en probeer het nog een keer, of e-mail ons rechtstreeks op support@zendesk.com.

Uw aanvraag wordt verzonden. Een ogenblik geduld.

Als u toegang tot ons SOC 2-rapport wilt, stuur ons dan een e-mail op security@zendesk.com.