We doen het samen

We leven in een diverse wereld. En de tech-industrie moet dit omarmen. Maar we weten dat echte verandering begint wanneer wij ons deel doen. Wij streven ernaar om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit ("Diversity, Equity and Inclusion" of DEI) onderdeel te maken van onze wereldwijde cultuur.

“We’re being very deliberate about building a diverse and creative company where all employees feel empowered and comfortable being their authentic selves.”

Mikkel Svane

CEO van Zendesk

Lees de verhalen van Skip en Brandon

Bestuur en verantwoording

Zonder transparantie verandert er niets

Als je échte verandering wilt doorvoeren binnen je organisatie, dan moet deze bovenaan beginnen. We hebben een Raad voor Diversiteit opgericht inclusief onze senior leiders, om ervoor te zorgen dat we ons bedrijf diverser, gelijkwaardiger en inclusiever maken.

Deze raad stelt beleidslijnen en praktijken vast die bevorderlijk zijn voor de werving, het behoud en de ontwikkeling van een diverse, goed presterende organisatie die een cultuur van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit bevordert. En om ongelijkheid aan te pakken in de communities die we dienen, werken we samen met organisaties die zich over de hele wereld bezighouden met DEI.

Zendesk raad van bestuur

Onze raad van bestuur speelt ook een belangrijke rol bij onze DEI-doelstellingen, door onze vooruitgang te volgen, advies te geven en ons te helpen een holistische visie te ontwikkelen.

Mensen voorop

Wij zijn mensenmensen

We willen dat Zendesk een plek is waar diversiteit echt tot bloei komt. En dat begint bij onze mensen. We streven ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn voor divers talent en een cultuur te koesteren waarin verschillen worden ingezet voor innovatie. Talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen krijgt de kans om hun carrière te ontwikkelen, zodat ze zij aan zij kunnen groeien met onze organisatie.

“Als Afro-Caribische vrouw met een achtergrond buiten de software-industrie, ervaar ik elke dag de voordelen van het samenbrengen van diverse teams om complexe problemen op te lossen.”

Nancy Díaz Lemmon

Lees het verhaal van Nimisha

Professionele en culturele ontwikkeling

We hebben programma's opgezet om werknemers te helpen nieuwe carrièrevaardigheden te ontwikkelen en onze cultuur inclusiever te maken.

Voorlichting over racisme, gelijkwaardigheid en privileges

Bijna 90% van de managers heeft in 2020 een sessie over racisme, gelijkheid en privilege gevolgd. Zij kregen ook bruikbare tools mee om in de praktijk te brengen.

Illuminate Leadership-programma

In dit leiderschapsprogramma dat elk kwartaal plaatsvindt onderzoeken Team Leads en Managers die nog aan begin van hun carrière staan hun eigen onbewuste vooroordelen. Dit programma behandelt de leiderschapsmentaliteit, het geven van feedback, coachingstechnieken en hoe je mentale veiligheid creëert.

Onboarding van nieuwe leiders

Alle nieuwe managers doen mee aan een programma waar ze "DEI vanuit het Oog van Leiderschap" onderzoeken. Hier leren ze wat een cultuur van samenhorigheid inhoudt, en hoe ze deze kunnen ondersteunen en creëren.

Ignite Development-programma

Ignite werd in 2021 opgericht en geeft talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen toegang tot één-op-één mentorschappen, netwerkevenementen voor C-personeel en groepscoaching.

“Dit programma heeft me op talloze manieren geholpen! Ik heb een aanzienlijke verandering gezien in hoe ik mijn werk benader, met leiders communiceer en verandering in gang zet.”

Deelnemer aan Ignite, 2021

Een divers personeelsbestand bevorderen

Elke organisatie bij Zendesk helpt mee aan het ondersteunen van onze DEI-doelen om organisatorische en lokale behoeften aan te pakken. We zullen de manier waarop we talent aantrekken, behouden en ondersteunen voortdurend blijven ontwikkelen.

Wereldwijde data over gender

Bedrijf
Tech
Leiderschap
59%

Man

39%

Vrouw

72%

Man

25%

Vrouw

55%

Man

44%

Vrouw

Gegevens over etniciteit in de Verenigde Staten

61.6%

Blank

20.1%

Aziatisch

6.8%

Hispanics of Latinx

5%

Zwart of Afro-Amerikaans

0.4%

Inheems Hawaiiaans of Pacific Islander

3.5%

Twee of meer etniciteiten

0.2%

Amerikaans-Indiaans of Indiaan of inheemse bewoner van Alaska

1.8%

Zeg ik liever niet

Wereldwijde leeftijdsgegevens

25.5%

0-29

50.7%

30-39

17.6%

40-49

6.2%

50+

  • Alle personeelsgegevens per 31 december 2021.
  • Leiderschap omvat directieniveau of hoger.
  • Sommige cijfers zijn afgerond, waardoor het totaal niet overal 100% is.
  • Zendesk deelt “tech”-medewerkers in per functie. Voor technische bedrijfsfuncties zijn kennis van en vaardigheden op gebieden als techniek en wiskunde essentieel. Voorbeelden hiervan zijn functies in de datawetenschap, softwareontwikkeling en productbeheer.
  • We erkennen dat onze huidige gegevens beperkt zijn in die zin dat gender als binair wordt gepresenteerd. Begin 2022 hebben we de eerste stappen gezet om een inclusiever programma voor vrijwillige zelfidentificatie (Self-ID) mogelijk te maken door opties voor seksuele geaardheid en genderidentiteit toe te voegen die verder gaan dan de cisgender-man/vrouw in de VS. Dit was een belangrijke eerste stap voor Zendesk om beter geïnformeerd te zijn over de brede diversiteit van het personeelsbestand.

Bekijk hieronder het nieuwste EEO-1 Type 2-rapport van Zendesk. In dit document is de data iets anders opgedeeld dan hierboven beschreven, wat meer representatief is voor hoe we onze inspanningen met betrekking tot diversiteit bijhouden. Het EEO-1-rapport is een momentopname die is gebaseerd op categorieën opgelegd door de federale regering van de VS. Bovendien kunnen voor het EEO-1-rapport data op een andere manier worden gemeten dan we in andere publicaties of documenten bekendmaken.
Download het Employer Information Report EEO-1-rapport
alleen voor Ierland: Klik hier voor het 2022 Ireland Gender Pay Gap-rapport van Zendesk International Limited.

Onze missie

We verweven DE&I in onze cultuur

Onze DEI-strategie zet mensen voorop en begint bij ons leiderschap.

Voor onze medewerkers

Creëer een cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd, en alle werknemers zich inbegrepen en gesteund voelen, en helemaal zichzelf kunnen zijn.

Voor onze klanten

We stimuleren een divers personeelsbestand en inclusieve producten die onze klanten en hun behoeften weerspiegelen, wat tot betere ervaringen leidt.

Voor onze community

Gebruik onze hulpmiddelen om belangrijke doelen onder de aandacht te brengen, onrechtvaardigheid te bestrijden en goede doelen in onze bredere gemeenschap te steunen.

Verhalen over een inclusieve cultuur

Voor een goede klantervaring is meer nodig dan de juiste tools. Het gaat ook om de mensen. Onze mensen.

“We’re better and stronger when we operate with a collective mindset of inclusivity with our colleagues, our customers, and the world around us.”

Alex Constantinople

Chief Marketing Officer

Een empathische strategie voor verandering

Door de wereldwijde gezondheidscrisis en burgerlijke onrust hebben onze werknemers het afgelopen jaar te lijden gehad onder meerdere crises. Als bedrijf voelden we een dringende behoefte om zinvolle manieren te vinden om hen te steunen.

Door te luisteren naar de zorgen van onze werknemers hebben we ons Beleid voor Gelijkheid, onze programma's die prioriteit geven aan de geestelijke gezondheid en het welzijn van werknemers en onze empathiegroepen (safe spaces voor werknemers) in het leven geroepen.

Empathiegroepen

Empathiegroepen ('Empathy Circles') zijn safe spaces waar medewerkers hun ervaringen kunnen delen, en waar leiderschap kan luisteren en leren. Deze gesprekken zijn een belangrijk onderdeel geworden van het bevorderen van onze DEI-acties. Zo belangrijk zelfs dat we een draaiboek hebben gemaakt om onze inzichten met anderen te delen.

Download het Draaiboek voor Empathiegroepen

Onze belofte voor rassengelijkheid en rechtvaardigheid

Zwijgen is medeplichtigheid, en je daden doen meer dan woorden. Zendesk blijft een actieve rol spelen in het tot stand brengen van een meer gelijkwaardige samenleving, te beginnen met de noodzakelijke verbeteringen in de manier waarop we deze uitdagingen aanpakken. We willen een actieve katalysator voor verandering in de SaaS-sector, de bredere techbranche en de wereldwijde gemeenschap zijn.

Bekijk onze waarden in de praktijk

Werknemerservaring

Werknemercommunity's

Werknemerscommunities spelen een belangrijke rol bij het opbouwen van onze cultuur. Ze leren ons hoe we inclusieve werkwijzen binnen het leiderschap kunnen verankeren, communities kunnen creëren die ons samenbrengen en onze werknemers ondersteuning kunnen bieden die is afgestemd op hun culturele behoeften.

“Onze vrienden en buren die elke dag hun strijd voeren, hebben onze hulp nodig als geïnformeerde bondgenoot.”

Ryan Gailey

Lees de verhalen van Cheyanne, Jamal en Ryan
Global Veterans Network

Het Global Veterans Network viert veteranen binnen en buiten Zendesk en helpt hen bij de overgang naar de arbeidsmarkt.

Mosaic

Mosaic moedigt gekleurde mensen bij Zendesk aan om hun verschillen te omarmen en te vieren, en creëert een safe space voor discussie, netwerken en professionele groei.

Pride

Pride zorgt ervoor dat alle LGBTQ+-werknemers gewaardeerd, gezien en gesteund worden.

The Village

The Village biedt een supportsysteem voor werknemers die werk en ouder- of verzorgingsverlof combineren.

Women at Zendesk

Women at Zendesk viert vrouwen op elk punt in hun carrière, moedigt hen aan en helpt ze om hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken.

Women in Engineering

Women in Engineering biedt een ruimte waar vrouwelijke engineers elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunende relaties met elkaar kunnen opbouwen op kantoor.

The Bridge

The Bridge ondersteunt en biedt een ruimte aan werknemers van verschillende generaties en hun allies.

Whole Self

Whole Self brengt werknemers samen om verhalen over geestelijke gezondheid, neurodiversiteit (ADHD, OCD, ASD, enz.) en lichamelijke beperkingen te delen, zodat er meer bewustzijn en begrip rondom deze onderwerpen wordt gecreëerd.

“Our diversity, equity and inclusion strategy has to be grounded in a people first and leader-led approach to listen with empathy, act with conviction, and continue to learn to evolve.”

Dave Kim

Vicepresident van Diversity, Equity and Inclusion

Gelijkwaardigheid bij Zendesk

Zendesk is toegewijd aan het creëren van een gelijkwaardige werkplek door een globale cultuur van respect, eerlijkheid en inclusiviteit te stimuleren. Wat je achtergrond, persoonlijke ervaring of unieke levenssituatie ook is, wij zijn toegewijd aan jouw succes.

Destructief gedrag tegengaan

Zendesk verbiedt destructief gedrag zoals discriminatie, pesterijen, microagressies en vergelding.

Gelijke lonen als prioriteit

Wij evalueren ten minste jaarlijks onze loonpraktijken en pariteit, en passen deze aan waar nodig.

Gelijkwaardige en inclusieve werkruimten creëren

Ons doel is om consequent te blijven bouwen aan een gelijkwaardige en inclusieve werkplekervaring voor al onze medewerkers wereldwijd.

Toegankelijkheid

De klantenservice-industrie is een bron van werkgelegenheid voor miljoenen mensen. Maar als mensen onze technologie niet kunnen gebruiken, dan hebben ze geen toegang tot die banen. En als bij de ontwikkeling van klantenservicesoftware geen rekening wordt gehouden met mensen met een handicap, dan kan het zijn dat een groot aantal mensen niet bij de middelen kan die zij zo dringend nodig hebben.

We streven ernaar om weloverwogen technologie te creëren, zodat iedereen de tools heeft om te slagen, ongeacht hoe hij of zij omgaat met technologie of in de wereld staat.

“Bij Zendesk zie we toegankelijkheid niet als een technische of zakelijke kwestie. We beschouwen het als een mensenrecht. Het gaat om inclusiviteit en kansen voor iedereen. Door toegankelijke producten te leveren, kunnen we de inclusie van gehandicapten op grote schaal bevorderen.”

Jon Aniano

Senior Vicepresident van Product

Onze community

Een gelijkwaardige wereld

Zendesk's toewijding aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit omvat niet alleen onze kantoren over de hele wereld, maar ook de wereld buiten onze deuren. Wij streven ernaar samen te werken met organisaties die een verschil maken in onze communities, en bouwen relaties op met diverse bedrijven.

Lees ons rapport over wereldwijde impact
Lees het verhaal van Aza

Diversiteit van leveranciers

Diversiteitsprogramma's kunnen de groei van diverse bedrijven stimuleren. Bedrijven die vaak niet de steun, zichtbaarheid of middelen krijgen die ze nodig hebben om hun bedrijf in stand te houden. Wij streven ernaar samen te werken met kleine en diverse bedrijven als verkopers en leveranciers voor ons bedrijf, in de hoop innovatieve oplossingen te vinden voor onze klanten en ons steentje bij te dragen aan hun groei.

Samen naar een betere wereld

Zendesk wil een katalysator voor verandering in de SaaS-sector, de bredere techbranche en de wereldwijde gemeenschap. Maar een gelijkwaardigere wereld creëren kunnen we niet alleen. We werken samen met organisaties die innovatief en inspirerend werk doen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit.

European Network Against Racism
European Network Against Racism

Zendesk is een actief lid van Equal@Work, een initiatief van het European Network Against Racism (ENAR) met meerdere belanghebbenden. Dit initiatief brengt bedrijven, sociale partners, NGO's, publieke authoriteiten en academici samen om oplossingen te vinden zodat etnische en religieuze minderheiden volledig kunnen participeren in de arbeidsmarkt.

Meer informatie

The Asia Foundation

In 2021 zijn we een samenwerking aangegaan met The Asia Foundation voor een nieuw initiatief op het gebied van sociale impact. Ons partnerschap zal helpen bij het opsporen en vinden van manieren om leiderschapsnetwerken van vrouwen in Azië op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) te ondersteunen.

Meer informatie

National Urban League

In 2021 hebben we onze krachten gebundeld met de National Urban League als sponsor voor het jaarlijkse State of Black America-rapport De National Urban League is gespecialiseerd in economische mobiliteit en duurzaamheid. Het rapport "State of Black America" is één van de meest vooraanstaande benchmarks en bronnen van leiderschap rondom rassengelijkheid in Amerika.

Meer informatie

European Network Against Racism

Zendesk is een actief lid van Equal@Work, een initiatief van het European Network Against Racism (ENAR) met meerdere belanghebbenden. Dit initiatief brengt bedrijven, sociale partners, NGO's, publieke authoriteiten en academici samen om oplossingen te vinden zodat etnische en religieuze minderheiden volledig kunnen participeren in de arbeidsmarkt.

Meer informatie

The Asia Foundation

In 2021 zijn we een samenwerking aangegaan met The Asia Foundation voor een nieuw initiatief op het gebied van sociale impact. Ons partnerschap zal helpen bij het opsporen en vinden van manieren om leiderschapsnetwerken van vrouwen in Azië op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) te ondersteunen.

Meer informatie

National Urban League

In 2021 hebben we onze krachten gebundeld met de National Urban League als sponsor voor het jaarlijkse State of Black America-rapport De National Urban League is gespecialiseerd in economische mobiliteit en duurzaamheid. Het rapport "State of Black America" is één van de meest vooraanstaande benchmarks en bronnen van leiderschap rondom rassengelijkheid in Amerika.

Meer informatie

Andere lopende partnerschappen

BetterUp
Breakline
BYP Network
Women Who Code
The Mom Project
Lesbians Who Tech
Community Business
OutLeadership