Overslaan naar belangrijkste inhoud

We doen het samen

We leven in een diverse wereld. En de tech-industrie moet dit omarmen. Maar we weten dat echte verandering begint wanneer wij ons deel doen. Wij streven ernaar om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit (“Diversity, Equity and Inclusion” of DEI) onderdeel te maken van onze wereldwijde cultuur.

“Onze strategie voor diversiteit, gelijkheid en inclusie richt zich op het ondersteunen van onze medewerkers, het creëren van een positieve bedrijfscultuur en het bevorderen van een gelijkwaardige relatie. We kiezen voor een leider-gerichte en iteratieve aanpak, zowel wat het gedrag als systemen betreft, om tastbare en meetbare resultaten te bereiken.”

Megan Kollar Dwyer

Head of Global Diversity, Equity, and Inclusion

Bestuur en verantwoording

Zonder transparantie verandert er niets

Als je échte verandering wilt doorvoeren binnen je organisatie, dan moet deze bovenaan beginnen. We hebben een Raad voor Diversiteit opgericht inclusief onze senior leiders, om ervoor te zorgen dat we ons bedrijf diverser, gelijkwaardiger en inclusiever maken.

Deze raad stelt beleidslijnen en praktijken vast die bevorderlijk zijn voor de werving, het behoud en de ontwikkeling van een diverse, goed presterende organisatie die een cultuur van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit bevordert. En om ongelijkheid aan te pakken in de communities die we dienen, werken we samen met organisaties die zich over de hele wereld bezighouden met DEI.

Lees de verhalen van Skip en Brandon

Mensen voorop

Wij zijn mensenmensen

We willen dat Zendesk een plek is waar diversiteit echt tot bloei komt. En dat begint bij onze mensen. We streven ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn voor divers talent en een cultuur te koesteren waarin verschillen worden ingezet voor innovatie. Talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen krijgt de kans om hun carrière te ontwikkelen, zodat ze zij aan zij kunnen groeien met onze organisatie.

“Als Afro-Caribische vrouw met een achtergrond buiten de software-industrie, ervaar ik elke dag de voordelen van het samenbrengen van diverse teams om complexe problemen op te lossen.”

Nancy Díaz Lemmon

Lees het verhaal van Nimisha

Professionele en culturele ontwikkeling

We hebben programma’s opgezet om werknemers te helpen nieuwe carrièrevaardigheden te ontwikkelen en onze cultuur inclusiever te maken.

Voorlichting over racisme, gelijkwaardigheid en privileges

Elke medewerker krijgt jaarlijks een training over racisme, gelijkheid, solidariteit en privileges. Zo beschikken onze medewerkers over praktische hulpmiddelen om het geleerde in hun dagelijks functioneren toe te passen.

Illuminate Leadership-programma

Een leiderschapsprogramma gemaakt om leidinggevenden uit te rusten met de basisprincipes om leiding te geven aan zichzelf, hun teams en ons bedrijf. Het programma omvat zinvolle integratie van inclusief leiderschap, onbewuste vooroordelen en psychologische veiligheid.

Onboarding van nieuwe leiders

Vanaf de eerste dag bij Zendesk wordt elke medewerker tijdens de onboarding bekendgemaakt met onze bedrijfscultuur. De nadruk ligt op diversiteit, gelijkheid en inclusie, en de rol die elke medewerker heeft in het bevorderen van een inclusieve werkomgeving.

Ignite Development-programma

Programma's zoals BetterUp Coaching en Ellevate stimuleren medewerkers op alle niveaus om tijd te besteden aan het bewust opbouwen van hun eigen loopbaantraject.

“Mijn begeleider heeft me geleerd om gesprekken en interacties zo te benaderen dat er een positieve sfeer ontstaat waar iedereen baat bij heeft, en om uitdagingen als een gemeenschappelijk doel te zien waar we samen naartoe kunnen werken. Deze nieuwe manier om gesprekken te benaderen is enorm waardevol en zal een blijvende invloed hebben op mijn welzijn en prestaties. Ik ben er erg dankbaar voor!!”

Deelnemer BetterUp Program

Een divers personeelsbestand bevorderen

Elke organisatie bij Zendesk helpt mee aan het ondersteunen van onze DEI-doelen om organisatorische en lokale behoeften aan te pakken. We zullen de manier waarop we talent aantrekken, behouden en ondersteunen voortdurend blijven ontwikkelen.

Wereldwijde data over gender

Gegevens over etniciteit in de Verenigde Staten

60.9%

Blank

18.9%

Aziatisch

7.2%

Hispanics of Latinx

5.9%

Zwart of Afro-Amerikaans

0.3%

Inheems Hawaiiaans of Pacific Islander

3.5%

Twee of meer etniciteiten

0.2%

Amerikaans Indiaan of inheems Alaskaan

2.2%

Zeg ik liever niet

Wereldwijde leeftijdsgegevens

22.3%

0-29

51.8%

30-39

19.2%

40-49

6.7%

50+

  • Alle personeelsgegevens per 31 december 2021.

  • Leiderschap omvat directieniveau of hoger.

  • Sommige cijfers zijn afgerond, waardoor het totaal niet altijd 100% is.

  • Zendesk deelt “tech”-medewerkers in per functie. Voor technische bedrijfsfuncties zijn kennis van en vaardigheden op gebieden als techniek en wiskunde essentieel. Voorbeelden hiervan zijn functies in de datawetenschap, softwareontwikkeling en productbeheer.

  • We erkennen dat onze huidige gegevens beperkt zijn in die zin dat gender als binair wordt gepresenteerd. Begin 2022 hebben we de eerste stappen gezet om een inclusiever programma voor vrijwillige zelfidentificatie (Self-ID) mogelijk te maken door opties voor seksuele geaardheid en genderidentiteit toe te voegen die verder gaan dan de cisgender-man/vrouw in de VS. Dit was een belangrijke eerste stap voor Zendesk om beter geïnformeerd te zijn over de brede diversiteit van het personeelsbestand.

Bekijk hieronder het nieuwste EEO-1 Type 2-rapport van Zendesk. In dit document is de data iets anders opgedeeld dan hierboven beschreven, wat meer representatief is voor hoe we onze inspanningen met betrekking tot diversiteit bijhouden. Het EEO-1-rapport is een momentopname die is gebaseerd op categorieën opgelegd door de federale regering van de VS. Bovendien kunnen voor het EEO-1-rapport data op een andere manier worden gemeten dan we in andere publicaties of documenten bekendmaken.
Download het Employer Information Report EEO-1-rapport
alleen voor Ierland: Klik hier voor het International Limited’s 2022 Ireland Gender Pay Gap-rapport van Zendesk.

Onze missie

We verweven DE&I in onze cultuur

Onze DEI-strategie zet mensen voorop en begint bij ons leiderschap.

Voor onze medewerkers

Creëer een cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd, en alle werknemers zich inbegrepen en gesteund voelen, en helemaal zichzelf kunnen zijn.

Voor onze klanten

We stimuleren een divers personeelsbestand en inclusieve producten die onze klanten en hun behoeften weerspiegelen, wat tot betere ervaringen leidt.

Voor onze community

Gebruik onze hulpmiddelen om belangrijke doelen onder de aandacht te brengen, onrechtvaardigheid te bestrijden en goede doelen in onze bredere gemeenschap te steunen.

“Door met onze collega’s, klanten en de wereld om ons heen te werken aan een mentaliteit van inclusiviteit staan we sterker en kunnen we onszelf verbeteren.”

Prelini Udayan-Chiechi

SVP Global Digital & Regional Marketing

Een empathische strategie voor verandering

Door de wereldwijde gezondheidscrisis en burgerlijke onrust hebben onze werknemers het afgelopen jaar te lijden gehad onder meerdere crises. Als bedrijf voelden we een dringende behoefte om zinvolle manieren te vinden om hen te steunen.

Door te luisteren naar de zorgen van onze werknemers hebben we ons Beleid voor Gelijkheid, onze programma’s die prioriteit geven aan de geestelijke gezondheid en het welzijn van werknemers en onze empathiegroepen (safe spaces voor werknemers) in het leven geroepen.

Empathiegroepen

Empathiegroepen (‘Empathy Circles’) zijn safe spaces waar medewerkers hun ervaringen kunnen delen, en waar leiderschap kan luisteren en leren. Deze gesprekken zijn een belangrijk onderdeel geworden van het bevorderen van onze DEI-acties. Zo belangrijk zelfs dat we een draaiboek hebben gemaakt om onze inzichten met anderen te delen.

Download het Draaiboek voor Empathiegroepen

Onze belofte voor rassengelijkheid en rechtvaardigheid

Zwijgen is medeplichtigheid, en je daden doen meer dan woorden. Zendesk blijft een actieve rol spelen in het tot stand brengen van een meer gelijkwaardige samenleving, te beginnen met de noodzakelijke verbeteringen in de manier waarop we deze uitdagingen aanpakken. We willen een actieve katalysator voor verandering in de SaaS-sector, de bredere techbranche en de wereldwijde gemeenschap zijn.

Bekijk onze waarden in de praktijk

Werknemerservaring

Werknemercommunity’s

Werknemerscommunities spelen een belangrijke rol bij het opbouwen van onze cultuur. Ze leren ons hoe we inclusieve werkwijzen binnen het leiderschap kunnen verankeren, communities kunnen creëren die ons samenbrengen en onze werknemers ondersteuning kunnen bieden die is afgestemd op hun culturele behoeften.

“Onze vrienden en buren die elke dag hun strijd voeren, hebben onze hulp nodig als geïnformeerde bondgenoot.”

Ryan Gailey

Lees de verhalen van Cheyanne, Jamal en Ryan

Global Veterans Network

Het Global Veterans Network viert veteranen binnen en buiten Zendesk en helpt hen bij de overgang naar de arbeidsmarkt.

Mosaic

Mosaic moedigt gekleurde mensen bij Zendesk aan om hun verschillen te omarmen en te vieren, en creëert een safe space voor discussie, netwerken en professionele groei.

Pride

Pride zorgt ervoor dat alle LGBTQ+ werknemers gewaardeerd, gezien en gesteund worden.

The Village

The Village biedt een supportsysteem voor werknemers die werk en ouder- of verzorgingsverlof combineren.

Women at Zendesk

Women at Zendesk viert vrouwen op elk punt in hun carrière, moedigt hen aan en helpt ze om hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken.

Women in Engineering

Women in Engineering biedt een ruimte waar vrouwelijke engineers elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunende relaties met elkaar kunnen opbouwen op kantoor.

The Bridge

The Bridge ondersteunt en biedt een ruimte aan werknemers van verschillende generaties en hun allies.

Whole Self

Whole Self brengt werknemers samen om verhalen over geestelijke gezondheid, neurodiversiteit (ADHD, OCD, ASD etc.) en lichamelijke beperkingen te delen, zodat er meer bewustzijn en begrip ontstaat rondom deze onderwerpen.

“Het opbouwen van inclusief leiderschap op grote schaal is essentieel om de toekomst van Zendesk vorm te geven. Managers beïnvloeden elke dag de ervaring van kandidaten en werknemers door de manier waarop ze zich gedragen en onze waarden uitdragen. Onze leiders zijn van cruciaal belang om onze diverse, internationale, digitaal-georiënteerde community de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op de weg van goed naar toonaangevend.”

Michelle Saurin

Senior Director, Talent & Leadership Development bij Zendesk

Gelijkwaardigheid bij Zendesk

Zendesk is toegewijd aan het creëren van een gelijkwaardige werkplek door een globale cultuur van respect, eerlijkheid en inclusiviteit te stimuleren. Wat je achtergrond, persoonlijke ervaring of unieke levenssituatie ook is, wij zijn toegewijd aan jouw succes.

Destructief gedrag tegengaan

Zendesk verbiedt destructief gedrag zoals discriminatie, pesterijen, microagressies en vergelding.

Gelijke lonen als prioriteit

Wij evalueren ten minste jaarlijks onze loonpraktijken en pariteit, en passen deze aan waar nodig.

Gelijkwaardige en inclusieve werkruimten creëren

Ons doel is om consequent te blijven bouwen aan een gelijkwaardige en inclusieve werkplekervaring voor al onze medewerkers wereldwijd.

Toegankelijkheid

De klantenservice-industrie is een bron van werkgelegenheid voor miljoenen mensen. Maar als mensen onze technologie niet kunnen gebruiken, dan hebben ze geen toegang tot die banen. En als bij de ontwikkeling van klantenservicesoftware niet met iedereen rekening wordt gehouden, dan kan het zijn dat een groot aantal mensen niet bij de middelen kan die zij zo dringend nodig hebben.

We streven ernaar om weloverwogen technologie te creëren, zodat iedereen de tools heeft om te slagen, ongeacht hoe hij of zij omgaat met technologie of in de wereld staat.

“Bij Zendesk zie we toegankelijkheid niet als een technische of zakelijke kwestie. We beschouwen het als een mensenrecht. Het gaat om inclusiviteit en kansen voor iedereen. Door toegankelijke producten te leveren, kunnen we de inclusie van gehandicapten op grote schaal bevorderen.”

Jon Aniano

Senior Vicepresident van Product

Onze community

Een gelijkwaardige wereld

Zendesk’s toewijding aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit omvat niet alleen onze kantoren over de hele wereld, maar ook de wereld buiten onze deuren. Wij streven ernaar samen te werken met organisaties die een verschil maken in onze communities, en bouwen relaties op met diverse bedrijven.

Lees het verhaal van Aza

Lees ons rapport over wereldwijde impact

Samen naar een betere wereld

Zendesk wil een katalysator voor verandering in de SaaS-sector, de bredere techbranche en de wereldwijde gemeenschap. Maar een gelijkwaardigere wereld creëren kunnen we niet alleen. We werken samen met organisaties die innovatief en inspirerend werk doen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit.

Zendesk is een actief lid van Equal@Work, een initiatief van het European Network Against Racism (ENAR) met meerdere stakeholders. Dit initiatief brengt bedrijven, sociale partners, NGO’s, publieke authoriteiten en academici samen om oplossingen te vinden zodat etnische en religieuze minderheiden volledig kunnen participeren in de arbeidsmarkt. We zijn er trots op hun werk te ondersteunen, waaronder hun toolkit die bruikbare strategieën biedt om structureel racisme op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Meer informatie

Andere lopende partnerschappen

BetterUpBYP NetworkThe Mom ProjectCommunity BusinessELCellevateLatinas in TechOutIn TechPower to Fly

Doe met ons mee

Zendesk is een internationaal bedrijf met als missie om de wereld te beteren – en dat doen we met uitmuntende klantervaringen. Doe met ons mee.

Bekijk onze vacatures