Overslaan naar belangrijkste inhoud

Privacybeleid

Met ingang van 1 juni 2021 hebben Zendesk, Inc., (“Zendesk”) en haar dochterondernemingen (samen de “Zendesk Group” of “we” of “wij” of “ons” of “onze”) ons Privacybeleid (“Beleid”) bijgewerkt. Klik hier voor een eerdere versie van ons Beleid.

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. Toepassingsbereik van dit beleid:
 3. Gegevens die u aan ons verstrekt
 4. Gegevens de we van u verzamelen op onze websites
 5. Gegevens verzameld uit andere bronnen
 6. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen
 7. Delen van verzamelde gegevens
 8. Internationale overdracht van persoonsgegevens
 9. Overige belangrijke privacyinformatie
 10. Hoe u uw rechten inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen.
 11. Persoonsgegevens van kinderen
 12. Zakelijke transacties
 13. Aanvullende voorwaarden voor bepaalde regio’s
 14. Wijzigingen in dit beleid
 15. Contact
 16. Controle Engelse versie

1.Inleiding

Dit beleid geeft een gedetailleerde beschrijving van onze inspanningen om de privacy van personen te beschermen die:

 1. die onze website bezoeken (hieronder gedefinnieerd) (‘’’Website-bezoekers’’) of personen die ons verzoeken contact met hen op te nemen via online webformulieren;

 2. die zich registreren voor gebruik van de producten en diensten we op de markt brengen als abonnementen en die beschikbaar zijn op www.zendesk.com (de “dienst(en)”); of

 3. die deelnemen aan webinars of zich registreren om deel te nemen aa webinars, gesponsorde evenementen waaraan de Zendesk Group deelneemt (“Bezoekers”).

Voor de doeleinden van dit Beleid verwijst de term “Websites” gezamenlijk naar www.zendesk.com evenals de andere websites die de Zendesk Group beheert en die naar dit Beleid verwijzen. Dit Beleid beschrijft hoe de Zendesk Group de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft ook uw keuzemogelijkheden met betrekking tot het gebruik, de toegang en de correctie van uw persoonsgegevens.

2.Toepassingsbereik van dit beleid:

Wanneer dit beleid van toepassing is:

Naast de websites die naar dit beleid verwijzen, is dit beleid van toepassing op het volgende:

 • De Zendesk Marketplace, wat een online marktplaats is voor on-demand webtoepassingen die worden gebruikt in samenhang met enkele van de diensten.De Zendesk Group en derden kunnen toepassingen plaatsen in de Zendesk marktplaats.Als we een toepassing plaatsen en de toepassing naar dit beleid verwijst, is dit beleid van toepassing.Als een derde een applicatie post, is het privacybeleid van de derde van toepassing.
 • Het Zendesk Developer Portal, dat abonnees in staat stelt om webtoepassingen en andere integraties met onze diensten te creëren.Voor de doeleinden van dit beleid betekent de term “Abonnee” een persoon of entiteit die een dienstenovereenkomst (hieronder gedefinieerd) is aangegaan voor gebruik van onze diensten.

Wanneer dit beleid niet van toepassing is – websites van derden:

Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites.De gegevenspraktijken en inhoud van dergelijke andere websites worden beheerst door de privacyverklaringen van dergelijke andere websites.We moedigen u aan om de privacyverklaringen van dergelijke andere websites te lezen om inzicht te krijgen in hun gegevenspraktijken.

Wanneer dit beleid niet van toepassing is – servicegegevens:

Met uitzondering van accountgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en andere gegevens die we verzamelen in verband met uw registratie of authenticatie voor onze diensten, is dit beleid niet van toepassing op onze beveiligings- en privacypraktijken in verband met elektronische gegevens, tekst, berichten, communicaties of andere materialen die door u binnen de diensten worden verstrekt en opgeslagen (“Servicegegevens”)Beveiligings- en privacypraktijken worden nader beschreven in en beheerst door onze hoofdabonnementsovereenkomst, die hier beschikbaar is, of een dergelijke andere toepasselijke overeenkomst tussen u en enig lid van de Zendesk Group in verband met uw toegang tot en gebruik van dergelijke diensten (gezamenlijk aangeduid als de “Dienstenovereenkomst”).

Abonnees op onze Diensten zijn als enige verantwoordelijk voor het opstellen van beleid voor en het waarborgen van de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, evenals alle privacybeleid, overeenkomsten of andere verplichtingen gerelateerd aan de verzameling van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze Diensten door personen (ook aangeduid als “betrokkenen”) met wie onze Abonnees interactie hebben.

Wij verzamelen informatie op aanwijzing van onze Abonnees en hebben geen directe relatie met personen wier persoonsgegevens wij verwerken in verband met het gebruik van onze Diensten door onze Abonnees. Het gebruik van informatie die via onze Diensten is verzameld, is beperkt tot het doel van het verlenen van de dienst waarvoor Abonnees een lid van de Zendesk Group hebben ingeschakeld. Indien u een persoon bent die interactie heeft met een Abonnee die gebruik maakt van onze Diensten (zoals een klant of gebruiker van een van onze Abonnees) en u hulp nodig heeft of uw contactgegevens wilt wijzigen of niet langer wenst te worden benaderd door een van onze Abonnees die gebruik maken van onze Diensten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Abonnee waarmee u interactie heeft.

3.Gegevens die u aan ons verstrekt

Account- en registratiegegevens:

Wij vragen naar en kunnen persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, instant messaging ID, en creditcardgegevens, evenals bepaalde gerelateerde informatie zoals uw bedrijfsnaam en websitenaam, wanneer u zich registreert voor een account om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een of meer van onze Diensten (een “Account”). Wij vragen en verzamelen ook persoonsgegevens zoals een e-mailadres en een naam of alias van elke persoon die u machtigt om in te loggen op en gebruik te maken van onze Diensten in verband met uw Account (een “Agent” of “Eindgebruiker” zoals gedefinieerd in de Dienstenovereenkomst). Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op ons gerechtvaardigd belang om u te voorzien van de noodzakelijke functionaliteit tijdens uw gebruik van onze Dienst(en).

Als u zich registreert voor een gratis proefaccount, bent u niet verplicht om uw creditcardgegevens in te voeren totdat u besluit of u doorgaat met een betaald abonnement op onze diensten.Er wordt een externe tussenpersoon gebruikt om creditcardverwerking te beheren.Deze tussenpersoon mag uw factuurgegevens niet opslaan, bewaren of gebruiken voor enig ander doel behalve creditcardverwerking namens ons.

Wij verwijzen naar alle hierboven beschreven informatie als “Accountinformatie” voor de doeleinden van dit Beleid. Door ons vrijwillig Accountinformatie te verstrekken, verklaart u dat u de eigenaar bent van dergelijke persoonsgegevens of dat u anderszins de vereiste toestemming heeft om deze aan ons te verstrekken.

Andere verstrekkingen:

Wij vragen naar en kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u webformulieren indient op onze Websites of wanneer u interactieve functies van de Websites gebruikt, waaronder: deelname aan webinars, enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, het aanvragen van klantenondersteuning, of anderszins met ons communiceert. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze overeenkomst met u voor het gebruik van onze websites en de Dienst(en) uit te voeren en om onze verplichtingen uit hoofde van de Dienstenovereenkomst met u na te komen; wanneer wij geen Dienstenovereenkomst met u zijn aangegaan, baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op ons gerechtvaardigd belang om onze websites te exploiteren en te beheren en om u te voorzien van de inhoud die u opent en aanvraagt.

Deelnemergegevens:

We vragen naar en kunnen persoonsgegevens verzamelen zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u zich registreert voor of deelneemt aan een gesponsord evenement of andere evenementen waaraan een lid van de Zendesk Group deelneemt, om uw registratie of aanwezigheid bij een evenement te faciliteren, inclusief het sturen van relevante mededelingen aan u.

Mobiele toepassing:

Als u of uw agenten onze diensten downloaden en gebruiken, verzamelen we automatisch informatie zoals het soort apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem van het apparaat, de mobiele provider die verbinding met de mobiele toepassing mogelijk maakt en het land waar de verbinding vandaan komt om onze verplichtingen onder onze hoofdabonnementsovereenkomst met onze abonnees na te komen.

4.Gegevens de we van u verzamelen op onze websites

Cookies en andere trackingtechnologieën:

Wij en onze geautoriseerde partners kunnen cookies en andere informatieverzamelingstechnologieën gebruiken voor een verscheidenheid van doeleinden. Deze technologieën kunnen ons voorzien van persoonsgegevens, informatie over apparaten en netwerken die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Websites en andere informatie over uw interacties met onze Websites. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op onze Websites en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, gelieve ons Cookiebeleid te lezen en door te nemen dat u hier vindt.

We kunnen webbakens, tags en scripts gebruiken op onze websites of in e-mail of andere elektronische mededelingen die we u toesturen.Deze helpen ons bij het leveren van cookies, het tellen van bezoeken op onze websites, inzicht krijgen in gebruik en effectiviteit van campagnes en bepalen of een e-mail is geopend en of er op is gereageerd.We kunnen van onze externe dienstverleners op individuele en geaggregeerde basis rapporten ontvangen gebaseerd op het gebruik van deze technologieën.

We gebruiken lokale opslag zoals HTML5 en Local Shared Objects (“LSO’s,” ook bekend als Flash-cookies) om gegevens en voorkeuren op te slaan.Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools voor het verwijderen van HTML aanbieden5′.Derden waarmee we samenwerken om bepaalde functies aan onze websites toe te voegen of om advertenties te tonen gebaseerd op uw internetgebruik, maken gebruik van LSO’s zoals HTML5 en Flash om gegevens te verzamelen en op te slaan.Klik hier voor meer informatie over hoe u Flash cookies kunt beheren.

Wij werken samen met derden voor de weergave van advertenties op de websites of voor het beheer van onze advertenties op andere websites.Onze derde partners kunnen ook technologieën gebruiken zoals cookies, webbakens, tags, flash, HTML5, scripts of andere volgtechnologieën om informatie over uw activiteiten op onze websites en andere websites te verzamelen om advertenties voor te stellen op basis van uw surfactiviteiten en interesses.Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u advertenties te laten zien op basis van interesse, dan kunt u zich hiervoor afmelden door hier en hier te klikken (of, indien woonachtig in de Europese Unie, kunt u zich aanmelden voor het gebruik van cookies door hier te klikken).Houd er rekening mee dat u hierdoor niet wordt afgemeld voor advertenties en dat u generieke, niet-doelgerichte advertenties zult blijven ontvangen.

Logbestanden:

Zoals het geval is met de meeste websites en diensten die via het internet worden geleverd, verzamelen wij bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden wanneer u met onze Websites en Diensten omgaat. Deze informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internetprovider, URL’s van verwijzende/afsluitende pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd-stempel, informatie waarnaar u zoekt, locatie- en taalvoorkeuren, identificatienummers die aan uw apparaten zijn gekoppeld, uw mobiele provider en informatie over de systeemconfiguratie. Af en toe koppelen wij persoonsgegevens aan informatie die in onze logbestanden is verzameld, voor zover dat nodig is om onze Websites en Diensten te verbeteren. In een dergelijk geval behandelen wij de gecombineerde informatie in overeenstemming met dit Beleid.

Analyse:

We verzamelen analytische gegevens als u de websites gebruikt om ons te helpen ze te verbeteren, inclusief door het gebruik van cookies.We kunnen tevens geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens over uw handelingen op onze websites delen met externe dienstverleners of analysediensten.We gebruiken ook mobiele analysesoftware om beter inzicht te krijgen in de functionaliteit van mobiele versies van onze diensten op uw mobiele apparaat.Deze software kan gegevens registreren zoals hoe vaak u de toepassing gebruikt, de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de toepassingen, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en vanwaar de toepassing is gedownload.We koppelen de gegevens die we opslaan binnen de analysesoftware niet aan enige persoonlijk identificeerbare gegevens die u verstrekt binnen de mobiele toepassing.

5.Gegevens verzameld uit andere bronnen

Sociale-mediawidgets:

De websites bevatten sociale-mediafuncties, zoals de “Vind ik leuk”-knop van Facebook, evenals widgets, zoals de knop “Delen” of interactieve miniprogramma’s die worden uitgevoerd op de websites.Deze functies verzamelen mogelijk uw IP-adres, welke pagina u bezoekt op de websites en stellen mogelijk een cookie in om de functie goed te laten werken.Sociale-mediafuncties en widgets worden gehost door een derde of rechtstreeks op de websites.Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

Gegevens van diensten geleverd door derden:

Wij kunnen ook andere informatie, waaronder persoonsgegevens, verkrijgen van derden en die combineren met informatie die wij via onze Websites verzamelen. Wij kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot bepaalde informatie van een sociale media- of verificatiedienst van een derde partij als u zich via een dergelijke dienst aanmeldt bij onze Diensten of ons anderszins toegang verschaft tot informatie van de dienst. Elke toegang die wij hebben tot dergelijke informatie van een sociale media- of verificatiedienst van een derde partij is in overeenstemming met de autorisatieprocedures die door die dienst zijn vastgesteld. Als u ons toestemming geeft om verbinding te maken met een dienst van een derde partij, zullen wij toegang krijgen tot uw naam, e-mailadres(sen), huidige stad, URL van uw profielfoto en alle andere persoonsgegevens die de dienst van de derde partij aan ons beschikbaar stelt, en deze gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit Beleid. U dient uw privacy-instellingen op deze diensten van derden na te gaan om de informatie die via deze diensten naar ons wordt verzonden te begrijpen en te wijzigen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om u aan te melden bij de Diensten via single-sign-in-diensten zoals Facebook Connect of een Open ID provider.

Deze single-sign-in-diensten zullen uw identiteit verifiëren, u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) met ons te delen en ons inschrijvingsformulier vooraf invullen. Diensten zoals Facebook Connect geven u de mogelijkheid om informatie over uw activiteiten in de Diensten op uw profielpagina te plaatsen om deze te delen met anderen binnen uw netwerk.

6.Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

Algemeen gebruik:

Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen (met inbegrip van persoonsgegevens, voor zover van toepassing) gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van onze Dienstenovereenkomst met u na te komen en op basis van ons gerechtvaardigd belang, waaronder om (a) de Websites en de Diensten te verstrekken, te exploiteren, te onderhouden, te verbeteren en te promoten; (b) u in staat te stellen toegang te krijgen tot de Websites en de Diensten en deze te gebruiken; (c) transacties te verwerken en te voltooien, en u gerelateerde informatie te sturen, met inbegrip van aankoopbevestigingen en facturen; (d) transactionele berichten te verzenden, inclusief antwoorden op uw opmerkingen, vragen en verzoeken; klantenservice en ondersteuning te bieden; en u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten te sturen; (e) promotionele berichten te verzenden, zoals u informatie te verstrekken over producten en diensten, functies, enquêtes, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, wedstrijden en evenementen; en ander nieuws of informatie over ons en onze partners te verstrekken (u kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons door te gaan naar https://go.zendesk.com/unsubemail en de namen/e-mailadressen op te geven die u uit onze marketingdatabases wilt laten verwijderen en aan onze ‘Neem geen contact op’-lijst wilt laten toevoegen of door de uitschrijfinstructies te volgen die in onze marketingcommunicatie staan); (f) inschrijvingen en beloningen voor wedstrijden of sweepstakes te verwerken en uit te reiken; (g) trends, gebruik en activiteiten in verband met de Websites en Diensten en voor marketing- of advertentiedoeleinden te monitoren en te analyseren; (h) frauduleuze transacties, onbevoegde toegang tot de Websites en de Diensten, en andere illegale activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; (i) de Websites en Diensten te personaliseren, inclusief door het verstrekken van functies of advertenties die overeenkomen met uw interesses en voorkeuren; en (j) voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming verkrijgen.

Rechtsgrond voor verwerking (uitsluitend EER-bezoekers):

Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte (“EER”), is onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, afhankelijk van de desbetreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Echter, we verzamelen doorgaans uitsluitend persoonsgegevens van u waar we de persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren (bijv. om onze Diensten aan u te leveren), waar de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen of waar we uw toestemming hebben. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen.

Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om een overeenkomst met u uit te voeren, maken we dit op het desbetreffende moment duidelijk en informeren we u of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Evenzo, als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden), maken we u op het desbetreffende moment duidelijk waarom we uw persoonsgegevens moeten gebruiken. Als we persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

Als u vragen heeft over of verdere informatie nodig heeft met betrekking tot de rechtsgrond op basis waarvan we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens die worden vermeld in de paragraaf ‘’Contact met ons opnemen’’ hieronder.

7.Delen van verzamelde gegevens

Externe dienstverleners:

Wij delen informatie, waaronder persoonsgegevens, met onze externe dienstverleners die wij gebruiken om hosting voor en onderhoud van onze Websites, applicatieontwikkeling, back-up, opslag, betalingsverwerking, analyses en andere diensten voor ons te verzorgen. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze verwerken om deze diensten voor ons te verrichten. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners de persoonsgegevens die wij met hen delen, gebruiken voor hun marketingdoeleinden of voor enig ander doel dan in verband met de diensten die zij aan ons verlenen.

We kunnen ook geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de diensten delen met derden voor marketingdoeleinden op basis van ons gerechtvaardigde belang om diensten te ontwikkelen en promoten.Echter, we zullen u, uw agenten of eindgebruikers nooit identificeren als de bron van de gegevens.

We kunnen metrieken en gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Dienst verzamelen en externe analyseaanbieders inschakelen om deze te verzamelen, waaronder hoe Agenten en Eindgebruikers de Dienst gebruiken (“Gebruiksgegevens”), om nieuwe functies te ontwikkelen, bestaande functies te verbeteren of verkoop- en marketingstrategieën uit te werken, op basis van ons gerechtvaardigd belang om de Diensten te verbeteren. Wanneer we Gebruiksgegevens verwerken, worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd. Dergelijke externe analyseaanbieders zullen Gebruiksgegevens niet delen of anderszins verstrekken, hoewel wij Gebruiksgegevens van tijd tot tijd publiekelijk beschikbaar kunnen stellen.

Naleving van wetgeving en voldoen aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties; bescherming van onze rechten:

In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens bekend te maken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen. Wij kunnen dergelijke informatie ook delen indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of ondernemen van actie met betrekking tot illegale activiteiten, verdenking van fraude, situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze Dienstenovereenkomst, of zoals anderszins vereist door de wet.

Getuigenissen van klanten:

Van tijd tot tijd kunnen wij getuigenissen op de Websites plaatsen die persoonsgegevens kunnen bevatten. Wij vragen altijd uw toestemming om uw naam samen met uw getuigenis te plaatsen. Indien u uw getuigenis wenst bij te werken of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@zendesk.com.

Verwijzingen:

Als u ervoor kiest om onze verwijsdienst te gebruiken om een vriend over onze producten en diensten te vertellen, vragen we u om de naam en het e-mailadres van uw vriend.U dient de naam en het e-mailadres van uw vriend alleen te verstrekken als u redelijkerwijs van mening bent dat deze er geen bezwaar tegen heeft dat wij contact met hem/haar opnemen.Als u dat doet, sturen we uw vriend automatisch een e-mail om hem/haar uit te nodigen om de websites te bezoeken en slaan we deze gegevens op met het doel deze initiële e-mail te versturen en het succes van ons verwijsprogramma en andere marketingactiviteiten te volgen.Uw verwezen vriend kan contact met ons opnemen via privacy@zendesk.com om te verzoeken om diens gegevens uit de database verwijderen.

Communityfora:

De Websites kunnen openbaar toegankelijke blogs, gemeenschapsforums, commentaarsecties, discussieforums of andere interactieve functies (“Interactieve gedeelten”) aanbieden. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in een Interactief gedeelte plaatst, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Om te verzoeken dat uw persoonsgegevens uit een Interactief gedeelte worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen via privacy@zendesk.com. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw persoonsgegevens te verwijderen; in dat geval zullen wij u laten weten dat wij daartoe niet in staat zijn en waarom.

Delen binnen de Zendesk Group:

We kunnen informatie, waaronder persoonsgegevens, delen met alle leden van de Zendesk Group en deze zullen die informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die reeds in dit Beleid zijn beschreven.

Om onze diensten aan te bieden:

Wij kunnen informatie, waaronder persoonsgegevens, delen met onze channel-partners, uitsluitend om onze channel-partners in staat te stellen u te informeren over onze Diensten. Zendesk vereist van haar channel-partners dat zij een afmeldingsmogelijkheid aanbieden in hun communicatie naar u. Door u af te melden, ziet u af van het ontvangen van toekomstige communicatie van onze channel-partner.

Met uw toestemming:

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden wanneer we uw toestemming daarvoor hebben.

8. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw verzoek uit te voeren, voor onze professionele of gerechtvaardigde zakelijke behoeften, of zoals vereist of toegestaan door de wet. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen aan derden of dienstverleners, zullen passende regelingen worden getroffen om een correcte en veilige gegevensverwerking te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij slaan persoonsgegevens van Websitebezoekers en Abonnees op binnen de EER, de Verenigde Staten en in andere landen en gebieden. Om onze wereldwijde activiteiten mogelijk te maken, kunnen we dergelijke persoonsgegevens vanuit de hele wereld overdragen en openen, inclusief vanuit andere landen waar de Zendesk Group actief is. Bijgevolg kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EER en in landen waarvoor de Europese Commissie geen besluit heeft aangenomen waarbij het beschermingsniveau als passend wordt erkend, en die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EER.

In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de ontvanger van uw persoonsgegevens een adequaat niveau van bescherming biedt, bijvoorbeeld door het aangaan van modelcontractbepalingen voor de overdracht van gegevens zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (Art. 46 AVG), of we vragen u om uw toestemming voorafgaand aan dergelijke internationale overdracht van gegevens.

We hebben waarborgen ingesteld om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen waar uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EER, zoals:

(a) het ontvangende land heeft een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie;

(b) de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens;

(c) Zendesk heeft bindende bedrijfsvoorschriften die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen overal waar uw gegevens fysiek worden bewaard; of

(d) Zendesk neemt deel aan de EU-VS en Zwitserse-VS Privacyschild-kaders en heeft haar naleving daarvan gecertificeerd. We beroepen ons echter niet op het Privacyschild als een rechtmatig mechanisme om persoonsgegevens over te dragen vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Waar de ontvanger gevestigd is in de Verenigde Staten, kan deze een gecertificeerde deelnemer van het EU-VS Privacyschild- of Zwitserse-VS Privacyschild-kader zijn.

U kunt meer details verkrijgen over de bescherming die aan uw persoonsgegevens wordt gegeven wanneer deze buiten Europa worden overgedragen (inclusief een kopie van de modelcontractbepalingen) door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in clausule 15 hieronder.

Bindende bedrijfsvoorschriften:

We hebben Bindende Bedrijfsvoorschriften aangenomen die zijn goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU, en die ons in staat stellen persoonsgegevens rechtmatig over te dragen van EER-lidstaten naar andere bedrijven van de Zendesk Group over de hele wereld. Meer informatie over (en een kopie van) onze Bindende Bedrijfsvoorschriften is hier beschikbaar, en bewijs van goedkeuring van onze Bindende Bedrijfsvoorschriften is beschikbaar op de website van de Europese Commissie hier.

Privacyschild-kaders:

Zendesk houdt zich aan de principes van de EU-VS en Zwitserse-VS Privacyschild-kaders zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce en heeft haar naleving daarvan gecertificeerd. We beroepen ons echter niet op het Privacyschild als een rechtmatig mechanisme om persoonsgegevens over te dragen vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Voor meer informatie over de Privacyschild-kaders, en om de reikwijdte van de certificering van Zendesk te bekijken, kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov/list. Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacyschild-website, kunt u het recht hebben een beroep te doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput. Voor overige Privacyschild-geschillen die niet via de bovenstaande methoden kunnen worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een bindende arbitrageprocedure. Voor meer informatie over de bindende arbitrageregeling van het Privacyschild, zie: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

De Federal Trade Commission heeft onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid met betrekking tot onze naleving van het Privacyschild.

Indien wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen in het kader van het Privacyschild en deze vervolgens voor verwerking overdragen aan een externe dienstverlener, blijven wij verantwoordelijk indien zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die niet in overeenstemming is met de Privacyschild-beginselen, tenzij wij bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade.

9.Overige belangrijke privacyinformatie

Kennisgeving aan eindgebruikers

Onze Diensten zijn bedoeld voor gebruik door ondernemingen. Wanneer onze Diensten aan u ter beschikking worden gesteld via een Abonnee van ons, is die onderneming de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Uw vragen en verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming moeten in eerste instantie worden ingediend bij de Abonnee van Zendesk in zijn of haar hoedanigheid van uw verwerkingsverantwoordelijke. Zendesk is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van onze Abonnees, die anders kunnen zijn dan dit Beleid.

Abonnees van Zendesk kunnen:

 • uw toegang tot de diensten beperken, opschorten of beëindigen;

 • persoonsgegevens die u aan hen heeft verstrekt inzien en deze beschrijven;

 • persoonsgegevens die door hen worden verwerkt inzien en ze exporteren; en

 • uw persoonsgegevens wijzigen, inclusief uw eindgebruikersprofiel.

Bewaring van gegevens

Waar Zendesk de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is (bijvoorbeeld persoonsgegevens gerelateerd aan Websitebezoekers, evenementdeelnemers en personen die zich inschrijven om onze Diensten te gebruiken), bewaren we de persoonsgegevens die we verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om dat te doen (bijvoorbeeld om onze Diensten aan u te leveren, om uw deelname aan een evenement mogelijk te maken en om te voldoen aan toepasselijke juridische, fiscale of boekhoudingsverplichtingen).

Als we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of aggregeren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Dienstgegevens van een Abonnee, verwerken we de persoonsgegevens voor zolang als we door de relevante abonnee, die de verwerkingsverantwoordelijke van de Dienstgegevens van de Abonnee is, worden geïnstrueerd om dat te doen.

10.Hoe u uw rechten inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen.

U heeft bepaalde keuzemogelijkheden met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder volgt een overzicht van die keuzemogelijkheden, hoe u ze kunt uitoefenen en eventuele beperkingen.

Uw gegevens corrigeren, bijwerken en verwijderen:

Een persoon die zijn/haar rechten inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen met betrekking tot persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen of verwerkt namens een Abonnee van ons binnen de Dienstgegevens van de Abonnee (met inbegrip van het verzoeken om toegang tot, of om correctie, wijziging, verwijdering, overdracht of beperking van de verwerking van dergelijke persoonsgegevens), dient zijn/haar vraag te richten aan onze Abonnee (de verwerkingsverantwoordelijke). Na ontvangst van een verzoek van een van onze Abonnees om de persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij binnen dertig (30) dagen op dit verzoek reageren. Wij bewaren de persoonsgegevens die wij namens onze Abonnees verwerken en opslaan zo lang als nodig is om de Diensten aan onze Abonnees te verlenen.

Inzien, bijwerken of verwijderen van uw gegevens:

Onze Diensten en de bijbehorende documentatie op onze Privacy en Gegevensbeschermingssite bieden Agenten en Eindgebruikers de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens vanuit de Dienst in te zien, bij te werken en te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld toegang krijgen tot uw Agent- of Eindgebruikersprofiel en uw persoonsgegevens bijwerken. In gevallen waarin wij optreden als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, zullen wij u op verzoek informatie verstrekken over de vraag of wij over persoonsgegevens van u beschikken. Wij zullen binnen een redelijke termijn op dergelijke verzoeken reageren. Het is echter mogelijk dat wij bepaalde informatie moeten bewaren in verband met de archivering, om transacties af te ronden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Uw gebruikersprofiel deactiveren:

Als u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, kan de Zendesk-abonnee uw eindgebruikersaccount deactiveren. Neem eerst contact op met de Zendesk-abonnee met uw verzoek.Als u een Zendesk-abonnee bent en u een eindgebruiker-account niet kunt deactiveren via uw beheerdersinstellingen, neem contact op met Zendesk. Houd er rekening mee dat door het deactiveren van uw account uw gegevens niet worden verwijderd en dat uw gegevens zichtbaar blijven voor andere gebruikers van de dienst op basis van uw eerdere deelname binnen de diensten.Bezoek onze Privacy and Data Protection-site voor meer informatie over hoe u uw informatie kan verwijderen.

Verzoeken dat we stoppen met het gebruik van uw gegevens:

U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens niet langer worden ingezien, opgeslagen, gebruikt en anderszins verwerkt wanneer u van mening bent dat een Abonnee van Zendesk of Zendesk niet de juiste rechten heeft om dit te doen. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat een account voor de Diensten zonder uw toestemming werd aangemaakt of als u niet langer een actieve gebruiker bent, kunt u ons verzoeken uw account te verwijderen zoals bepaald in dit Beleid. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor een beperkt doel te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen om die toestemming in te trekken. U kunt zich ook afmelden voor ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen, zoals hieronder aangegeven. Wanneer u dergelijke verzoeken indient, kan het zijn dat wij tijd nodig hebben om uw verzoek te onderzoeken en in te willigen. Houd er rekening mee dat een Eindgebruiker van een Abonnee van Zendesk eerst contact moet opnemen met de Abonnee van Zendesk met een verzoek om de toegang, opslag en het gebruik van persoonsgegevens te stoppen. Als er sprake is van vertraging of een geschil over de vraag of wij het recht hebben om uw persoonsgegevens te blijven gebruiken, zullen wij het verdere gebruik van uw persoonsgegevens beperken totdat het verzoek is ingewilligd of het geschil is opgelost, mits de Abonnee van Zendesk geen bezwaar maakt (indien van toepassing).

Afzien van communicaties:

We bieden degenen die persoonlijke contactgegevens aan ons verstrekken de mogelijkheid om te kiezen hoe we de verstrekte gegevens gebruiken.U kunt uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele communicaties beheren door te klikken op de link “Afmelden” onderaan onze marketing e-mails of u kunt een verzoek sturen aan privacy@zendesk.com. U kan afzien van het ontvangen van promotionele communicaties van ons door deze afmeldlink in elke e-mail te gebruiken.Ook nadat u heeft afgezien van het ontvangen van promotionele berichten van ons, zult u transactionele berichten van ons blijven ontvangen met betrekking tot onze diensten als u een agent bent.U kan afzien van bepaalde kennisgevingsberichten in uw accountinstellingen.

Overige gegevensbeschermingsrechten:

Als u andere rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen die u ter beschikking staan onder uw lokale gegevensbeschermingswetgeving (zoals het recht op overdraagbaarheid of beperking van gegevens), stuur uw verzoek dan naar privacy@zendesk.com, dan zullen we op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u niet tevreden bent met onze gegevensbeschermingspraktijken.De contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn hier beschikbaar.

11. Persoonsgegevens van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van 16. Als u jonger bent dan 16, gelieve dan geen persoonsgegevens te verstrekken via onze Websites of Diensten. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en te helpen bij de handhaving van dit Beleid door hun kinderen op te dragen nooit persoonsgegevens te verstrekken via de Websites of Diensten zonder hun toestemming. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind onder de leeftijd van 16 persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Websites of Diensten, neem dan contact met ons op via privacy@zendesk.com en wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om die informatie te verwijderen.

12. Zakelijke transacties

We kunnen dit Beleid, evenals uw account en gerelateerde informatie en gegevens, waaronder persoonsgegevens, toewijzen of overdragen aan personen of entiteiten die ons gehele bedrijf, voorraden of activa of een aanzienlijk deel daarvan overnemen of met wie we fuseren. Als we dat doen, informeren we hen over de vereiste om uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Beleid.

13.Aanvullende voorwaarden voor bepaalde regio’s

Australië

Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in dit Beleid, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Australische Privacy Act 1988 (Commonwealth) en de Australische Privacy Principles zoals we hier nader beschrijven.

Als u ontevreden bent over onze afhandeling van een klacht of niet instemt met de door ons voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij de Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) door contact op te nemen met het OAIC door gebruik te maken van de manieren die vermeld staan op hun website op http://www.oaic.gov.au.Als alternatief kunt u ons vragen om de details van uw klacht rechtstreeks aan het OAIC door te geven.

Brazilië:

Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in dit Beleid, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Braziliaanse wet nr. 13,709/2018, zoals gewijzigd (LGPD). Personen die onze Website of Diensten gebruiken of openen, stemmen uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken van hun persoonsgegevens door ons voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven.

Canada:

Persoonsgegevens (zoals deze term wordt gedefinieerd in de Canadese Personal Data Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”)) worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group onder de PIPEDA.

Japan:

Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in dit Beleid, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Japanse Act on the Protection of Personal Data.

Nieuw-Zeeland

Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in dit Beleid, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Nieuw-Zeelandse Privacy Act 2020 en de Nieuw-Zeelandse 13 Information Privacy Principles (“NZ IPP’s”) zoals we hier nader beschrijven.

Singapore

Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in dit Beleid, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group onder de Singaporese Personal Data Protection Act 2012 zoals we hier nader beschrijven.

Verenigd Koninkrijk:

Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in dit Beleid, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group onder de Data Protection Act 2018.

Aanvullend privacybeleid van Zendesk voor inwoners van Californië:

De Californische Consumer Privacy Act (“CCPA”), die van kracht is sinds 1 januari 2020, regelt hoe we met persoonsgegevens van inwoners van Californië omgaan en geeft inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Zendesk is zowel een ‘’bedrijf’’ als een ‘’dienstverlener’’ onder de CCPA.Het volgende aanvullende privacybeleid is van toepassing op gegevens die we verzamelen in onze rol als bedrijf – dit is wanneer we rechtstreeks interactie met u hebben.

Wanneer wij optreden als dienstverlener (bijvoorbeeld door onze diensten te verlenen aan een ander bedrijf waarmee u contact heeft), volgen wij de instructies van het bedrijf dat ons heeft aangesteld met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u meer informatie wenst over de wijze waarop uw persoonsgegevens door andere bedrijven worden verwerkt, met inbegrip van bedrijven die ons als dienstverlener aanstellen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met die bedrijven.

Dit aanvullende privacybeleid is van kracht sinds 1 januari 2020, geldt uitsluitend voor inwoners van Californië en kan worden gewijzigd.Het algemene privacybeleid blijft van toepassing voor zover het van toepassing is op u als inwoner van Californië.Als u een inwoner van Californië bent, zijn we verplicht bepaald gebruik en verstrekkingen bekend te maken in een bepaalde vorm, evenals u in te lichten over bepaalde rechten die u heeft.Alle termen met een hoofdletter die worden gebruikt in dit aanvullende privacybeleid hebben dezelfde betekenis als in het algemene privacybeleid.

Gegevens die we kunnen verzamelen:

We kunnen de volgende categorieën gegevens verzamelen:

 • Identificatiemiddelen

 • Demografische gegevens

 • Commerciële gegevens

 • Gegevens over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken

 • Geolocatiegegevens

 • Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke gegevens

 • Professionele of werkgerelateerde gegevens

Voor elke categorie informatie verzamelen wij de informatie uit verschillende bronnen, waaronder rechtstreeks van u, van uw apparaten, van uw sociale mediaprofielen en/of van externe aanbieders. Wij verzamelen de informatie om u diensten te verlenen, onze klanten en onszelf (met inbegrip van de diensten) te beschermen en om de diensten te verbeteren. Wij delen geen persoonsgegevens met Derden zoals de term gedefinieerd is onder de CCPA.

Aanvullende verstrekkingen:

We verkopen geen persoonsgegevens van personen, inclusief persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

We hebben de volgende categorieën van persoonsgegevens verstrekt voor een zakelijk doel gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de laatste wijziging van dit Beleid.

 • Identificatiemiddelen

 • Demografische gegevens

 • Commerciële gegevens

 • Gegevens over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken

 • Geolocatiegegevens

 • Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke gegevens

 • Professionele of werkgerelateerde gegevens

 • Afleidingen uit de bovenstaande gegevens.

We hebben geen persoonsgegevens verstrekt tegen een vergoeding gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de laatste wijziging van dit Beleid.

Uw rechten:

U heeft mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Het recht op inzage, waaronder het recht om de categorieën en specifieke delen van persoonsgegevens te weten die we verzamelen;

 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, onderworpen aan bepaalde beperkingen onder toepasselijke wetgeving;

 • Het recht op verstrekking van de verzamelde gegevens;

 • Het recht op verstrekking van gegevens die zijn verstrekt tegen een vergoeding: en

 • Het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van bepaalde rechten onder de wetgeving van Californië.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@zendesk.com. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe u toegang wenst. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, zullen we het bekijken, bepalen of we uw identiteit kunnen verifiëren en het verzoek dienovereenkomstig verwerken. Als wij aanvullende informatie nodig hebben om uw identiteit te verifiëren, zullen wij u dat laten weten. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst op uw verzoek reageren of u op de hoogte brengen als wij meer tijd nodig hebben.

Als u daaraan de voorkeur geeft, kunt u een bevoegde agent aanwijzen om het verzoek namens u te doen.

Contact:

Als u vvagen heeft betreffende dit beleid of de privacypraktijken van de Zendesk Group, neem dan per e-mail contact met ons op via privacy@zendesk.com of op:

Zendesk, Inc.
T.a.v.: Shanti Ariker, General Counsel
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten

14.Wijzigingen in dit beleid

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd om veranderende wettelijke, reglementaire of operationele vereisten te weerspiegelen.We moedigen u aan om deze pagina regelmatig te controleren op de nieuwste informatie over onze privacypraktijken.

Indien er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in dit beleid, zullen we u daarover informeren door een prominente kennisgeving op de websites te plaatsen voorafgaand aan het van kracht worden van de wijzigingen.

Als u eventuele wijzigingen in dit beleid niet accepteert, stop dan met het gebruik van de websites en de diensten.

15. Contact

Als u vragen of zorgen heeft betreffende dit beleid of de privacypraktijken van de Zendesk Group, neem dan per e-mail contact met ons op via privacy@zendesk.com of op:

Vertegenwoordiger van Zendesk in de Verenigde Staten:
Zendesk, Inc.
T.a.v.: Shanti Ariker, General Counsel
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten
privacy@zendesk.com

Zendesks wereldwijde privacyadviseur:
Zendesk International Ltd, Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel
55 , Zendesk Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ireland
privacy@zendesk.com

Als u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, neem dan contact op met onze in de Verenigde Staten gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

16.Controle Engelse versie

Niet-Engelse vertalingen van dit beleid worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak.De Engelse versie prevaleert in geval van dubbelzinnigheid of strijdigheid tussen vertalingen.