Overslaan naar belangrijkste inhoud

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 1 juni 2022
Datum laatst bijgewerkt: 1 juni 2022
Klik hier voor een eerdere versie van onze Privacyverklaring.
Klik hier voor een eerdere versie van ons Zendesk-beleid inzake evenementen.

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. Bronnen van Persoonsgegevens
 3. Types Persoonsgegevens die wij verzamelen
 4. Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken
 5. Aan wie wij uw Persoonsgegevens bekendmaken
 6. Cookies en andere trackingtechnologieën
 7. Beveiliging en bewaring
 8. Privacy van kinderen
 9. Externe links
 10. Gebruiksvoorwaarden
 11. Contactgegevens
 12. Uw gegevensbeschermingsrechten
 13. Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Californië
 14. Aanvullende informatie voor de EER, Zwitserland en het VK
 15. Aanvullende informatie voor overige regio's
 16. Controle Engelse versie

 

1. Inleiding

Deze privacyverklaring ("Verklaring") is van toepassing op Zendesk, Inc. en haar relevante gelieerde ondernemingen ("Zendesk," "ons," "wij," of "onze"). Zendesk is een servicegericht CRM-bedrijf dat software bouwt voor betere klantrelaties. Zendesk is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die in deze Verklaring worden beschreven, tenzij anders vermeld. Indien u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, gelieve sectie 14(a) van deze Verklaring te raadplegen voor meer informatie over welke specifieke entiteit(en) optreedt (optreden) als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze Diensten zijn bedoeld voor gebruik door bedrijven. Wanneer onze Diensten aan u ter beschikking worden gesteld via een Abonnee van Zendesk, is die Abonnee de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en dient u contact op te nemen met die Abonnee met vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zendesk is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van onze Abonnees, die anders kunnen zijn dan deze Verklaring.

In deze Verklaring wordt onder "persoonsgegevens" verstaan: alle informatie die betrekking heeft op een persoon, deze beschrijft of rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren. Termen met een hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd (zoals Website, Diensten, Abonnee, Agent, Contactgegevens van de Agent en andere termen) hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in onze Hoofdabonnementsovereenkomst die u hier kunt vinden: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/master-subscription-agreement/

Geldigheid: Deze Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens waarvan Zendesk de verwerkingsverantwoordelijke is, waaronder mogelijk: (i) gegevens die zijn verzameld via de Zendesk.com website, de mobiele applicaties van Zendesk, de Zendesk Marketplace, het Zendesk Developer Portal, onze eigen socialmediapagina's en andere websites die we beheren (gezamenlijk onze "Digital Properties"), (ii) gegevens die zijn verzameld op een manier waarop we een directe link naar deze Verklaring plaatsen, zoals in verband met digitale communicatie, papieren formulieren, persoonlijke interacties (die marketing- en outreachactiviteiten kunnen omvatten, zoals enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, conferenties, webinars en evenementen); (iii) contactgegevens van agenten; en (iv) gegevens die zijn verzameld over personen die onze kantoren bezoeken of commerciële transacties met ons aangaan.

Deze Verklaring is niet van toepassing op de volgende informatie:

 • Persoonsgegevens over Zendesk werknemers en kandidaten, en bepaalde aannemers en agenten die in vergelijkbare rollen handelen.
 • Persoonsgegevens die Zendesk verwerkt namens onze Abonnees.

Wijzigingen: Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast aan veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten, onze praktijken en andere factoren. Raadpleeg deze Verklaring regelmatig voor updates. Als een van de wijzigingen voor u onaanvaardbaar is, moet u alle interacties met ons staken. Wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in deze Verklaring door een update op onze Website te plaatsen (en de datum "Laatst bijgewerkt" aan het begin van deze Verklaring aan te passen) of op een andere geschikte manier.

2. Bronnen van Persoonsgegevens

Wij verzamelen op verschillende manieren informatie over u en hoe u met ons omgaat, onder meer:

 • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Wij verzamelen de informatie de u rechtstreeks aan ons verstrekt. Dit omvat de gevallen waarin u zich registreert en rechtstreeks met ons communiceert via onze Digital Properties, wanneer u onze kantoren bezoekt, wanneer u deelneemt aan onze evenementen, of wanneer u deelneemt aan onze marketing- en outreachactiviteiten (waaronder enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, conferenties, webinars en evenementen).
 • Informatie verzameld bij uw werkgever, collega's of vrienden. Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot vertegenwoordigers (bijv. werknemers) van onze huidige, vroegere en toekomstige klanten, leveranciers, investeerders en zakenpartners van dergelijke bedrijven of andere werknemers van dergelijke bedrijven. Wij kunnen ook uw naam, adres, telefoonnummer en bedrijfsnaam ontvangen van een vriend als deel van een verwijzing.
 • Informatie die automatisch wordt verzameld of afgeleid uit uw interacties met ons. Wij verzamelen automatisch technische informatie over uw interacties met onze Digital Properties (zoals IP-adres, browsing-voorkeuren, en winkelwagen- en bestelgeschiedenis). Meer informatie is beschikbaar in Sectie 6 hieronder ("Cookies en Trackingtechnologieën"), ons Cookiebeleid vindt u hier.
 • Informatie van publieke bronnen. Wij kunnen informatie verzamelen van overheidsinstanties waarvan openbare gegevens worden verkregen alsook informatie die u indient op openbare fora, inclusief informatie die publiekelijk beschikbaar wordt gesteld op socialmedianetwerken.
 • Informatie van andere derden. Wij ontvangen informatie over u van andere derden, zoals externe service- en contentproviders, entiteiten waarmee wij samenwerken om producten en diensten te verkopen of te promoten, telefoon- en faxbedrijven, authenticatiedienstverleners, gegevensmakelaars en socialmedianetwerken (inclusief widgets met betrekking tot dergelijke netwerken, zoals de "Vind ik leuk"-knop van Facebook). Uw interacties met deze socialmediafuncties worden beheerst door de privacyverklaring van de bedrijven die ze aanbieden.

Wij kunnen informatie combineren die wij ontvangen uit de verschillende bronnen die in deze Verklaring worden beschreven, met inbegrip van bronnen van derden en openbare bronnen, en wij kunnen deze informatie gebruiken of bekendmaken voor de hieronder vermelde doeleinden.

3. Types Persoonsgegevens die wij verzamelen

De types persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn onder meer:

 • Identificatiemiddelen, zoals uw naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificator, online-identificatoren (zoals verschillende advertentie-identificatoren), instant messaging-ID, internetprotocoladres (IP-adres), e-mailadres, account- of gebruikersnaam, telefoonnummer, socialemedia-identificatoren (bijv. Twitter- handle, Instagram-naam, enz.), of andere soortgelijke identificatiemiddelen.
 • Klantgegevens, zoals creditcardgegevens Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een gratis proefaccount, bent u niet verplicht uw creditcardgegevens in te voeren, tenzij en totdat u besluit door te gaan met een betaald abonnement op onze Diensten. Zoals verder beschreven in Sectie 5, maken wij mogelijk gebruik van externe verwerkers om deze informatie te verwerken.
 • Commerciële informatie en voorkeuren, inclusief gegevens over kredietwaardigheid, aangekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere bestel- of consumptiegeschiedenissen of -tendensen.
 • Internet- of andere elektronische netwerkactiviteit en apparaatinformatie, zoals uw browsinggeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over uw apparaat, besturingssysteem, mobiele provider, locatie en andere informatie over uw interacties met onze Digital Properties of producten en diensten, e-mails, mobiele toepassing of advertenties. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën, zoals meer beschreven in Sectie 6 en ons Cookiebeleid dat u hier kunt vinden
 • Geolocatiegegevens, zoals lengte- en breedtegraad op basis van uw IP-adres of de locatie van uw mobiel apparaat; stad en staat via een webformulier.
 • Audio, elektronisch, visueel, en andere sensorische informatie, zoals video-/foto- of audio-opnamen van onze gebouwen (bijv. als u een gebeurtenis bijwoont of onze kantoren bezoekt); opnamen van uw interacties met onze verkoop-, advocacy- en supportteams (bijv. voor kwaliteitsborging, training en analysedoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving); of chatlogs van de klantensupport.
 • Informatie over beroep of werk, zoals uw bedrijf of werkgever, bedrijfswebsite, uw functie en rol, opleidings- en certificeringsactiviteit, bedrijfsinformatie, of zakelijk adres.
 • Afleidingen die worden getrokken uit alle informatie die wij verzamelen om een profiel over u op te stellen dat uw voorkeuren, kenmerken en gedrag weergeeft.

4. Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen elke categorie van uw hierboven beschreven informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Om interacties mogelijk te maken en onze Diensten aan u te kunnen leveren. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw account aan te maken, te onderhouden, aan te passen, te beheren en te beveiligen; om u toegang te geven tot de Websites en de Diensten en u in staat te stellen deze te openen en te gebruiken; om onze overeenkomst met u of uw werkgever aan te gaan, te beheren en na te komen; om de Websites en Diensten te leveren, te exploiteren, te onderhouden, te verbeteren en te promoten; om uw contact- en supportverzoeken te verwerken en af te ronden en u hierover informatie te sturen, waaronder aankoopbevestigingen en facturen; om u te informeren over aanvullende functies en andere Diensten die door ons worden aangeboden; om service- en kwaliteitsproblemen vast te stellen, te verhelpen en op te sporen; om een bestelling, download, afloop of beëindiging te vergemakkelijken; u transactieberichten te sturen, beveiligingswaarschuwingen en updates te verstrekken en met u te communiceren over onze gegevenspraktijken; conferenties, webinars en inschrijvingen voor evenementen te beheren en te promoten; enquêtes, wedstrijden, promoties en sweepstakes te beheren en te promoten; onze Digital Properties en uw ervaring met Diensten te personaliseren en te verbeteren; inhoudsinformatie te leveren die relevant is voor uw interesses; wijzigingen en updates van programma's en technologieën met betrekking tot interacties met ons te installeren en te configureren; de identiteit van personen die met ons communiceren te verifiëren; en om op uw verzoeken, klachten en vragen te reageren.
 • Om te voldoen aan een aanvraag om verwijzing. Als u ervoor kiest om onze verwijzingsdienst te gebruiken om een vriend te vertellen over onze Diensten, zullen wij de naam en het e-mailadres dat u ons verstrekt gebruiken om contact op te nemen met uw vriend. U mag de naam en het e-mailadres van uw vriend(in) alleen opgeven als u er redelijkerwijs van overtuigd bent dat hij/zij er geen bezwaar tegen heeft dat Zendesk contact met hem/haar opneemt.
 • Voor onze eigen bedrijfsdoeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om het gebruik en de prestaties van programma's en technologieën met betrekking tot interacties met ons te evalueren of te auditeren; de kwaliteit van uw interacties met ons, onze Diensten en Websites, en programma's en technologieën met betrekking tot interacties met ons te evalueren en te verbeteren; nieuwe diensten te ontwerpen; uw reacties op enquêtes of vragenlijsten te verwerken en te catalogiseren (bijv. klanttevredenheidsbeoordelingen); telefoongesprekken en/of videovergaderingen opnemen voor kwaliteitsborging, training en analysedoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief het verkrijgen van toestemming of de mogelijkheid om bezwaar te maken indien wettelijk vereist); intern onderzoek uitvoeren voor technologische ontwikkeling en demonstratie; gegevensanalyses en tests uitvoeren; krediet- en betalingsinning, boekhouding en andere soortgelijke zakelijke functies; en het bijhouden van een goede bedrijfsadministratie en andere relevante gegevens.
 • Om wettelijke, veiligheids- of beveiligingsredenen. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals exportcontroles en know-your-customer; voor het vaststellen, uitoefenen van of ons verdedigen tegen rechtsvorderingen die wij mogelijk tegen u hebben/ samen met u instellen, hetzij in een gerechtelijke procedure of in een administratieve of minnelijke procedure; voor het beschermen van de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze eigendommen (zoals onze Digital Properties, Diensten, databases en andere technologische activa) en de rechten van degenen die met ons of anderen communiceren; om de naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te controleren, onderzoek te doen naar frauduleuze transacties, ongeautoriseerde toegang tot onze Digital Properties en Diensten, overtredingen van het inhouds- en gedragsbeleid en illegale activiteiten (in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving); en anderszins om beveiligingsincidenten of andere kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en hierop te reageren. Deze veiligheidsdoeleinden kunnen ook inhouden dat bijzondere categorieën persoonsgegevens (d.w.z. gezondheidsgegevens) worden verzameld en verwerkt, voor kantoorbezoeken en evenementen, wanneer dat nodig is in het belang van de volksgezondheid of vereist is door de toepasselijke wetgeving.
 • Voor marketing. Wij gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor de marketing van onze producten of Diensten of die van derden, zoals onze zakenpartners. Dit kan inhouden dat wij u marketingberichten, productaanbevelingen en andere niet-transactionele berichten (via e-mail, telefoon of andere online en offline communicatie) sturen over onze Diensten of die van derden, of over promoties, nieuws en evenementen. Wij gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan marketingenquêtes, vragenlijsten, promoties, getuigenissen, online opmerkingen, productfeedback, evenementen, sweepstakes of andere wedstrijden. Wij kunnen bepaalde aspecten van onze advertentie-impressies aan een audit onderwerpen. Wij gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor contextuele aanpassingen van advertenties. U kunt zich uitschrijven voor marketingcommunicaties door te surfen naar https://go.zendesk.com/unsubemail en uw e-mailadres(sen) op te geven of door te klikken op de link 'uitschrijven' onderaan onze marketingcommunicatie. U kunt uw e-mailvoorkeuren ook hier beheren. Merk op dat sommige van onze marketingmaterialen en -informatie trackingtechnologieën en analytische instrumenten kunnen gebruiken om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen. Voor meer informatie, zie Sectie 6 hieronder ("Cookies en trackingtechnologieën") en ons Cookiebeleid, dat u hier kunt vinden
 • Zakelijke transacties. Wij kunnen mogelijk uw persoonsgegevens gebruiken in verband met zakelijke transacties, verkoop, fusies, overnames, reorganisaties, faillissement en andere zakelijke gebeurtenissen. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om te voldoen aan verzoeken van een potentiële of een feitelijke koper die geïnteresseerd is in onze bedrijven en andere assets, of in verband met een potentiële of feitelijke aankoop van bedrijven of assets door ons.
 • Toestemming. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor andere doeleinden dan die waarvoor u toestemming geeft.
 • In een niet-geïdentificeerde, anonieme of geaggregeerde vorm. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving is het mogelijk dat, wanneer gegevens worden omgezet in een niet-geïdentificeerde, geanonimiseerde of geaggregeerde vorm, deze gegevens niet langer persoonsgegevens zijn en wij deze informatie kunnen gebruiken voor elk doel dat niet bij wet verboden is.

Personen in de EER: Onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, is afhankelijk van de desbetreffende persoonsgegevens en de specifieke context. We verzamelen persoonsgegevens van u waar we de persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren (bijv. om onze Diensten aan u te leveren), waar de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen of waar we uw toestemming hebben (die te allen tijde kan worden ingetrokken). In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen. Voor meer informatie, zie Sectie 14 ("Aanvullende informatie voor de EER, Zwitserland en het VK").

5. Aan wie wij uw Persoonsgegevens bekendmaken

We delen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende categorieën ontvangers, zoals hieronder beschreven:

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. We delen uw persoonsgegevens mogelijk binnen onze groep van bedrijven (bekend als de "Zendesk Group"), waaronder moedermaatschappijen en onze uiteindelijke holdingmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bedrijfseenheden en andere bedrijven die we in de toekomst overnemen nadat ze deel zijn gaan uitmaken van de Zendesk Group, die deze gegevens zullen gebruiken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven.
 • Dienstverleners. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met dienstverleners die namens ons werken, zoals hostingdienstverleners, IT-providers, besturingssystemen en platforms, internetdienstverleners, data-analysebedrijven en marketingaanbieders. Wij kunnen ook contracten sluiten met bedrijven om bepaalde diensten te verlenen, zoals identiteitscontrole, e-maildistributie, marktonderzoek en beheer van promoties. Wij bezorgen deze bedrijven alleen de informatie die zij nodig hebben om hun diensten uit te voeren en werken met hen samen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en beschermd. Het is deze bedrijven contractueel verboden om deze informatie voor hun eigen marketingdoeleinden te gebruiken of om deze informatie met iemand anders dan ons te delen, tenzij op onze instructie als onderdeel van het verlenen van de dienst of mits uw toestemming.
 • Met derden op uw instructie of met derden die nodig zijn om transacties te voltooien. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan entiteiten die ons helpen bij de uitvoering van uw bestellingen en verzoeken, zoals creditcardverwerkers en partners die een deel van uw bestelling kunnen verzorgen. Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk ook bekendmaken aan derden die u daartoe opdracht geeft (bijvoorbeeld als u ervoor kiest deel te nemen aan evenementen, aanbiedingen of promoties die gezamenlijk met derden worden aangeboden).
 • Zakelijke partners. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zakelijke partners voor hun eigen doeleinden, zoals:

  • Aan sponsors van evenementen, in welk geval uw informatie zal vallen onder de privacyverklaring(en) van de sponsors. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij uw gegevens delen met sponsors van evenementen.
  • Aan onze Abonnees, zoals bij het delen van informatie over Agenten van de account van een Abonnee.
  • Aan channel-partners (organisaties of personen van derden die producten en diensten voor ons op de markt brengen en verkopen), om onze channel-partners in staat te stellen u te informeren over onze Diensten. Wij verplichten onze channel-partners om een afmeldingsmogelijkheid aan te bieden in hun communicatie naar u. Door u af te melden, ziet u af van het ontvangen van toekomstige communicatie van onze channel-partner.
  • Aan netwerken en websites van derden voor marketing en reclame op platforms en websites van derden.
 • Professionele adviseurs. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met verschillende professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants en bedrijfsrevisoren.

  • Om wettelijke, veiligheids- of beveiligingsredenen. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk om te voldoen aan rechtmatige verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties in overeenstemming met ons Beleid inzake gegevensverzoeken van de overheid. Wij kunnen dergelijke informatie ook delen indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of ondernemen van actie met betrekking tot illegale activiteiten, vermoeden van fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen; voor het afdwingen of toepassen van onze Hoofdabonnementsovereenkomst, Beleid inzake Gebruikersinhoud en Gedrag, en andere overeenkomsten; en om onze rechten en ons eigendom of de veiligheid van onze gebruikers of derden te beschermen; of om anderszins rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen en ons daartegen te verdedigen (met inbegrip van het delen van gegevens met opponenten of andere bij de procedure betrokken partijen en hun professionele adviseurs); en zoals anderszins door de wet wordt vereist.
  • In verband met een zakelijke transactie. Indien wij sommige of al onze assets verkopen/overnemen, fuseren of worden overgenomen door een andere entiteit (inclusief door een verkoop of in verband met een faillissement), of andere vergelijkbare vormen van bedrijfswijzigingen doorvoeren, zullen wij uw persoonsgegevens met die entiteit delen.
  • Het publiek. Er zullen mogelijk gelegenheden zijn voor u om publieke commentaren te geven over ons of onze producten. Als u een getuigenis plaatst, kunnen wij met uw toestemming uw naam bij de getuigenis plaatsen. Als u feedback geeft, kunnen wij met uw toestemming uw naam bij de feedback plaatsen. Anonieme getuigenissen en inhoudelijke feedback kunnen wij plaatsen zonder uw toestemming. Onze Websites kunnen openbaar toegankelijke blogs, gemeenschapsforums, commentaarsecties, discussieforums of andere interactieve functies ("Interactieve gedeelten") aanbieden. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in een Interactief gedeelte plaatst, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben.
 • Toestemming. Wij kunnen uw informatie met uw toestemming mogelijk aan andere derden verstrekken. Wij kunnen ook persoonsgegevens de-identificeren, anonimiseren of aggregeren om met derden te delen voor welk doel dan ook, indien wettelijk toegestaan.

6. Cookies en andere trackingtechnologieën

Cookies, Pixels, en gelijkaardige trackingtechnologieën die worden gebruikt: Wij en onze geautoriseerde partners verzamelen ook informatie via cookies, webbakens, pixels, tags, ingebouwde scripts, session replay tools, SDK's, Local Storage zoals HTML5 en Local Shared Objects ("LSO's", ook bekend als Flash cookies), of andere data retrieval en trackingtechnologieën ("Trackingtechnologieën"), zoals uw Internet Service Provider en IP-adres, apparaatidentificatie, browsertype, besturingssysteem, het WiFi MAC-adres of Bluetooth MAC-adres van uw apparaat, de datum en tijd waarop u toegang hebt verkregen tot onze Digital Properties, de pagina's waartoe u toegang hebt verkregen tijdens uw bezoek aan onze Digital Properties, en het internetadres van waaruit u toegang hebt verkregen tot onze Digital Properties. Cookies zijn een soort technologie die een kleine hoeveelheid informatie op de computer of een ander apparaat van een gebruiker installeert wanneer die een website bezoekt. Cookies laten een website bijvoorbeeld toe om toekomstige bezoeken van die computer of apparaat te herkennen. Sommige cookies bestaan slechts gedurende één enkele sessie en andere zijn persistent gedurende meerdere sessies in de tijd. Wij en onze partners gebruiken deze Trackingtechnologieën om de basisfunctionaliteit van onze Digital Properties te verzekeren; om gebruikersvoorkeuren te onthouden (inclusief uw voorkeuren met betrekking tot Trackingtechnologieën); om de prestaties van onze Digital Properties en Diensten te maximaliseren; om u aanbiedingen te doen die voor u interessant kunnen zijn; om de effectiviteit van onze Digital Properties, marketingcampagnes en e-mailcommunicatie te meten; en om online inhoud te personaliseren. Deze Trackingtechnologieën kunnen worden gebruikt om u in de loop van de tijd te volgen en over verschillende apparaten, websites en Diensten heen.

Bovendien kunnen wij, rechtstreeks of via derden, trackingpixels gebruiken. Trackingpixels zijn kleine, transparante afbeeldingen met een unieke identificatiecode, die qua functie vergelijkbaar zijn met cookies, en die worden gebruikt om analytische informatie te verstrekken over de gebruikerservaring en om aangepaste marketingactiviteiten voor gebruikers van onze Digital Properties te ondersteunen. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van de computer van een gebruiker worden opgeslagen, worden trackingpixels onzichtbaar in webpagina's ingebouwd. Onze Digital Properties kunnen trackingpixels gebruiken om ons te helpen de inhoud beter te beheren, bijvoorbeeld door de gebruikersinterface te verbeteren of door onze marketingprogramma's of de marketing van onze filialen, bedrijfspartners en andere derden te verbeteren (inclusief voor op interesses gebaseerde reclame zoals hieronder beschreven). De Digital Properties kunnen informatie gebruiken om geaggregeerde trackinginformatierapporten op te stellen met betrekking tot de demografische gegevens, verkeerspatronen en aankopen van gebruikers. We kunnen ook trackinginformatie linken met persoonsgegevens.

Derde bedrijven: Om u een relevantere en interessantere ervaring te bieden, werken wij mogelijk samen met derde bedrijven om advertenties weer te geven of de inhoud aan te passen op onze Digital Properties of via andere communicatiekanalen. Deze bedrijven kunnen mogelijk Trackingtechnologieën gebruiken zoals beschreven in deze Verklaring om informatie over u te verzamelen, waaronder uw exacte locatie, uw bezoeken aan de Digital Properties en uw bezoeken elders op het internet. Deze bedrijven kunnen deze informatie ook gebruiken om u relevantere reclame aan te bieden die bekend staat als op interesses gebaseerde reclame, wat kan inhouden dat u een advertentie krijgt toegestuurd op een andere online dienst nadat u onze Digital Properties hebt verlaten (dit is retargeting).

Uw keuzes: U kunt ervoor kiezen of u bepaalde op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bevindt, moeten essentiële cookies altijd worden gebruikt om de door u gevraagde Diensten te leveren, U zult echter de mogelijkheid krijgen om te kiezen of u instemt met het gebruik en de daaropvolgende verwerking van gegevens die worden verzameld via niet-essentiële cookies (dit zijn functionele cookies, analytische cookies, targetingcookies en socialmediacookies) op het moment dat u de Zendesk-website voor het eerst bezoekt. U kunt uw beslissing (met inbegrip van het intrekken van een eerder gegeven toestemming met toekomstige werking) te allen tijde bijwerken door te klikken op de link "Cookie-instellingen" in de voettekst van elke webpagina. Als u op die link klikt, krijgt u ook meer informatie over de verschillende soorten cookies die in gebruik zijn en de specifieke derde partijen die ze gebruiken. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u ook meer algemeen toestemming geven voor het gebruik van cookies, door hier te klikken. De Digital Advertising Alliance ("DAA") en het Network Advertising Initiative ("NAI") bieden u ook mechanismen om op interesses gebaseerde reclame te weigeren die door deelnemende leden wordt uitgevoerd via http://www.aboutads.info/choices/ en optout.networkadvertising.org. U kunt ook http://www.aboutads.info/appchoices bezoeken voor meer informatie over het opt-out-programma voor mobiele apps in het bijzonder (inclusief het gebruik van precieze locatie voor advertenties van derden). Als u op interesse gebaseerde reclame weigert, weigert u niet alle reclame, maar alleen op interesse gebaseerde reclame van ons of onze agenten of vertegenwoordigers. Bovendien moet een weigering op basis van cookies worden uitgevoerd op elk apparaat en elke browser waarvoor u een dergelijke weigering wenst. Als u bijvoorbeeld in uw computerbrowser voor een weigering hebt gekozen, zal die weigering niet noodzakelijk van kracht zijn op uw mobiel apparaat. DAA/NAI browsergebaseerde weigeringen zullen niet werken of zijn mogelijk niet langer effectief indien uw browsers zijn geconfigureerd om cookies te weigeren, indien u nadien uw cookies wist, of indien u een ander apparaat of een andere webbrowser gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van deze of andere weigeringsopties of programma's van derden.

Do Not Track: Sommige browsers hebben Do Not Track ("DNT”)-voorkeuren ingebouwd. De meeste van deze functies sturen, wanneer ze zijn ingeschakeld, een signaal naar de website die u bezoekt om aan te geven dat u niet wilt dat er informatie over uw online zoek- en surfactiviteiten wordt verzameld en gebruikt. Aangezien er nog geen algemene overeenstemming is over hoe DNT-signalen moeten worden geïnterpreteerd, negeren wij op dit moment eventuele DNT-signalen van websitebrowsers. U kunt echter cookies weigeren of verwijderen. Als u cookies weigert of verwijdert, kan de functionaliteit van sommige van onze websites worden aangetast of is het mogelijk dat sommige van de aan u aangeboden advertenties niet meer relevant voor u zijn. Als u van computer, apparaat of browser verandert, of meerdere computers, apparaten of browsers gebruikt, en uw cookies verwijdert, is het mogelijk dat u dit proces voor elke computer, apparaat of browser moet herhalen. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie over het beheer van cookies en het gebruik van andere traceertechnologieën. Meer informatie over het beheer van cookies vindt u ook op All About Cookies – Manage Cookies.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze Websites en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, gelieve ons Cookiebeleid te lezen dat u hier vindt.

Sectie 6 is niet van toepassing op in-product cookies en ons In-Product Cookiebeleid is hier te vinden.

7. Beveiliging en bewaring

Wij hanteren redelijke beveiligingsprocedures en technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, openbaarmaking, wijziging of gebruik.

Wanneer Zendesk de verwerkingsverantwoordelijke is voor de persoonsgegevens, worden uw persoonsgegevens in het algemeen bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die we hebben uiteengezet in Sectie 4 van deze Verklaring. Dit omvat het bewaren van uw gegevens om u de gevraagde Diensten te kunnen leveren en om met u te kunnen interageren; om uw deelname aan een evenement mogelijk te maken, om de zakelijke relatie met u/uw bedrijf te onderhouden; om onze activiteiten in de loop der tijd te verbeteren; om de voortdurende wettigheid, veiligheid en beveiliging van onze diensten en relaties te waarborgen of anderszins in overeenstemming met onze interne bewaarprocedures.

Nadat u / uw bedrijf de contractuele relatie met ons heeft beëindigd of anderszins uw relatie met ons heeft beëindigd, kunnen wij uw persoonsgegevens in onze systemen en bestanden bewaren om: te zorgen voor een adequate nakoming van overlevende bepalingen in beëindigde contracten, of voor andere legitieme zakelijke doeleinden, zoals om onze zakelijke praktijken en contractuele verplichtingen te bewijzen, om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, belastings- of boekhoudkundige vereisten. Ook zullen wij uw persoonsgegevens bewaren gedurende de toepasselijke verjaringstermijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van mogelijke rechtsvorderingen.

Als we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte of geen geldige rechtsgrond hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen, anonimiseren of aggregeren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. Als u meer wilt weten over de bewaartermijnen die op uw specifieke situatie van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in Sectie 11 hieronder.

8. Privacy van kinderen

Onze Websites en Diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar en wij verzamelen niet bewust rechtstreeks online persoonsgegevens van kinderen. Indien u een ouder of voogd bent van een minderjarig kind en u vermoedt dat het kind online persoonsgegevens aan ons heeft meegedeeld, gelieve dan contact op te nemen met privacy@zendesk.com.

Wanneer u met ons communiceert, kunt u links aantreffen naar externe sites of andere online diensten, inclusief die welke zijn opgenomen in advertenties van derden. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- en gegevensverzamelingsbeleid van deze sites en diensten van derden. Wij raden u aan deze derden en hun respectieve privacyverklaringen te raadplegen voor meer informatie of indien u vragen hebt over hun praktijken.

10. Gebruiksvoorwaarden

De Hoofdabonnementsovereenkomst, Eindgebruikerslicentie en andere toepasselijke voorwaarden voor communicatie met ons kunt u terugvinden op https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/

11. Contactgegevens

Als u vragen of klachten heeft over deze Verklaring of over de privacypraktijken van de Zendesk Group, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op euprivacy@zendesk.com of privacy@zendesk.com, of via:

Zendesk, Inc.
T.a.v.: Privacyteam en DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, United States

Als u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, neem dan contact op met onze in de Verenigde Staten gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

12. Uw gegevensbeschermingsrechten

In bepaalde rechtsgebieden kunnen personen op grond van de wetgeving rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals hieronder opgesomd. Wij zullen deze rechten in acht nemen voor zover de wet dit vereist.

 • Toegang: U hebt mogelijk het recht om van ons bevestiging te krijgen of persoonsgegevens worden verwerkt, en daarmee verband houdende informatie; en het recht om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die het voorwerp zijn van de verwerking.
 • Rectificatie. U hebt het recht te vragen dat onjuiste persoonsgegevens worden gerectificeerd en dat onvolledige gegevens worden aangevuld.
 • Bezwaar. U hebt mogelijk het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om dwingende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, behalve in gevallen waarin wettelijke bepalingen uitdrukkelijk in die verwerking voorzien. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen / u uit te schrijven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door te klikken op de uitschrijflink onderaan de ontvangen e-mail met marketingcommunicatie of door ons een e-mail te sturen naar privacy@zendesk.com.
 • Overdraagbaarheid. U hebt mogelijk het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om deze ongehinderd door te geven aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Dit recht bestaat alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een overeenkomst en als het een geautomatiseerde verwerking betreft.
 • Beperking. U hebt mogelijk het recht te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen wordt beperkt.
 • Wissing. U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, (ii) u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen sprake is van een andere rechtsgrond voor de verwerking, (iii) u bezwaar hebt gemaakt en er geen dwingende gerechtvaardigde verwerkingsgronden bestaan, (iv) de verwerking onwettig is, of het wissen vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Recht om een klacht in te dienen. U hebt mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar u verblijft. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER, Zwitserland en het VK vindt u hier
 • Recht om toestemming te weigeren of in te trekken. Indien wij u om uw toestemming voor de verwerking vragen, staat het u vrij deze toestemming te weigeren en kunt u uw toestemming te allen tijde zonder nadelige gevolgen intrekken door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast.
 • Geautomatiseerde besluitvorming. Wij delen u hierbij mee dat de in Artikel 22, leden 1 en 4, AVG bedoelde vormen van geautomatiseerde besluitvorming niet plaatsvinden op onze Websites of in onze Diensten. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u daarover informeren en over het feit dat u het recht hebt om niet te worden onderworpen aan dit soort beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd en om meer informatie te krijgen over de reden waarom een dergelijke beslissing is genomen.

Om uw rechten uit te oefenen (of andere rechten die voor u beschikbaar kunnen zijn onder uw lokale gegevensbeschermingswetgeving), kunt u contact met ons opnemen via ons webform of door te e-mailen naar privacy@zendesk.com. Wij proberen op alle gerechtvaardigde verzoeken te reageren binnen een maand na ontvangst van het verzoek of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Als wij er langer over zullen doen om u te antwoorden, zullen wij u daarvan in kennis stellen. Indien wij redelijkerwijs twijfelen aan uw identiteit, kunnen wij u verzoeken ons aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren.

13. Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Californië

Op grond van de California Consumer Privacy Act ("CCPA"), is deze sectie van toepassing op bepaalde persoonsgegevens die worden verzameld over inwoners van Californië waar Zendesk optreedt als een “bedrijf”. Dit gedeelte is een aanvulling op de rest van onze bovenstaande Verklaring. Deze sectie is niet van toepassing op de volgende informatie:

 • Informatie over personen die geen inwoners van Californië zijn;
 • Informatie over onze eigen werknemers, contractanten, agenten en sollicitanten. Dergelijke informatie valt onder een afzonderlijke privacyverklaring die wij aan de betrokken personen ter beschikking zullen stellen;
 • Informatie die wij verzamelen van personen met wie wij uitsluitend zakelijke communicatie en transacties aangaan, zoals informatie over de werknemers van onze zakelijke partners en klanten; en
 • Informatie die wij verwerken als "dienstverlener" aan onze zakelijke klanten. In dergelijke gevallen volgen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de instructies van het bedrijf dat ons heeft ingehuurd, en raden wij u aan contact op te nemen met dat bedrijf voor meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Bronnen van persoonsgegevens: Zie Sectie 2 hierboven.

Gebruiken van persoonsgegevens: De zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, worden in Secties 4 en 6 nader toegelicht.

Bekendmaking van persoonsgegevens: Onze praktijken inzake gegevensbekendmaking worden gedetailleerd in de onderstaande tabel en zijn afgestemd op de informatie die hierboven wordt verstrekt in Sectie 3 (Verzameling), Sectie 5 (Bekendmakingen), en Sectie 6 (Cookies en Trackingtechnologieën). Wij verkopen (zoals deze term wordt gedefinieerd in de CCPA) geen persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Categorieën van persoonlijke
informatie die wij verzamelen
Categorieën van derden aan wie we persoonlijke informatie bekendmaken voor zakelijke doeleinden
Identificatiemiddelen
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners
 • Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Professionele adviseurs
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Bedrijven die gebruik maken van cookie- en Trackingtechnologieën zoals beschreven in Sectie 6
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking
 • Aan het publiek, indien u ervoor kiest dergelijke informatie beschikbaar te stellen
Klantenbestanden
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners
 • Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Bedrijven die gebruik maken van cookie- en Trackingtechnologieën zoals beschreven in Sectie 6
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking
Demografische gegevens
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners
 • Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking
Commerciële informatie en voorkeuren
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners
 • Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Bedrijven die gebruik maken van cookie- en Trackingtechnologieën zoals beschreven in Sectie 6
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking
 • Aan het publiek, indien u ervoor kiest dergelijke informatie beschikbaar te stellen
Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten en apparatuurinformatie
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners
 • Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Bedrijven die gebruik maken van cookie- en Trackingtechnologieën zoals beschreven in Sectie 6
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking
Geolocatie-informatie
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Bedrijven die gebruik maken van cookie- en Trackingtechnologieën zoals beschreven in Sectie 6
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking
Audio, elektronisch, visueel, en andere sensorische informatie
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners
 • Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Bedrijven die gebruik maken van cookie- en Trackingtechnologieën zoals beschreven in Sectie 6
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking
 • Aan het publiek, indien u ervoor kiest dergelijke informatie beschikbaar te stellen
Afleidingen
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • Dienstverleners
 • Met derden op uw instructie of met derden die noodzakelijk zijn voor het voltooien van transacties
 • Met zakelijke partners voor hun eigen doeleinden
 • Verleners van bijstand en middelen op juridisch, beveiligings- en veiligheidsgebied
 • Entiteiten die betrokken zijn in een zakelijke transactie
 • Bedrijven die gebruik maken van cookie- en Trackingtechnologieën zoals beschreven in Sectie 6
 • Entiteiten waaraan u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking

Uw rechten:

Behoudens wettelijke beperkingen kunnen bepaalde inwoners van Californië de volgende rechten uitoefenen door gebruik te maken van ons webform of door te e-mailen naar privacy@zendesk.com.

 • Recht om te weten. U hebt het recht om informatie op te vragen over de categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, de categorieën van bronnen waaruit wij de persoonsgegevens hebben verzameld, de doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens, de categorieën van derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, en de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt ("Categorieënrapport"). U mag ook informatie opvragen over de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld ("Rapport inzake specifieke items").

  Recht om te verwijderen. U hebt het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, te verwijderen.

  Recht om te weigeren. Wij verkopen geen persoonlijke informatie.

Wij zullen u niet discrimineren, op enige wijze die verboden is door de toepasselijke wetgeving, voor het uitoefenen van deze rechten.

Verificatie: Om aanvragen te verwerken, hebben wij informatie nodig om u in onze bestanden op te sporen of uw identiteit te verifiëren, afhankelijk van de aard van de aanvraag. In de meeste gevallen zullen wij informatie over u vragen, dit kan bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of andere informatie zijn. Als u een Rapport inzake specifieke items indient in het kader van uw recht om te weten, kunnen wij u ook vragen om een ondertekende verklaring, op straffe van meineed, waarin staat dat u bent wie u zegt dat u bent. Wij kunnen in bepaalde omstandigheden om alternatieve informatie vragen en/of een beroep doen op derden om uw identiteit te helpen verifiëren.

Gemachtigde agenten: Gemachtigde agenten mogen rechten uitoefenen namens Californische consumenten, maar wij behouden ons het recht voor om ook de identiteit van de consument rechtstreeks te verifiëren, zoals hierboven beschreven. Gemachtigde agenten moeten contact met ons opnemen door een verzoek in te dienen via ons webform en moeten aanduiden dat zij een aanvraag indienen in de hoedanigheid van agent. Agenten moeten bewijs leveren van de identiteit van de agent, registratiebewijs bij de California Secretary of State (als de agent een bedrijf is), en ten minste een van de volgende documenten waaruit blijkt dat de agent wettelijk bevoegd is om namens de individuele consument op te treden: (i) Volmacht die wij redelijkerwijs kunnen verifiëren; of (ii) Een ondertekende machtiging van de consument.

Timing: Doorgaans antwoorden wij binnen vijfenveertig dagen op verzoeken tot verwijdering en verzoeken tot inzage, tenzij wij meer tijd nodig hebben, in welk geval wij u daarvan in kennis zullen stellen en in totaal tot negentig dagen nodig kunnen hebben om op uw verzoek te reageren.

14. Aanvullende informatie voor de EER, Zwitserland en het VK

De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de Verklaring met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte (dit zijn de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Voor zover van toepassing, in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de andere delen van de Verklaring en de bepalingen van deze Sectie 14, is Sectie 14 van toepassing op en prevaleert zij met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens uit de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke: De Zendesk entiteit waarmee u een primaire relatie heeft (zoals de entiteit die een verkoop/diensten/leveringscontract met u heeft gesloten; de entiteit die u marketing- en promotiemateriaal en communicatie heeft verstrekt; de primaire entiteit in de regio waar u toegang heeft tot onze Website) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die van individuen worden verzameld binnen het toepassingsgebied van deze Verklaring. In de meeste gevallen zal dit Zendesk, Inc. zijn, tenzij we u hierover specifiek anders informeren. In sommige gevallen kunnen meerdere Zendesk-entiteiten uw Persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Als u vragen hebt over de verwerkingsverantwoordelijken, neem dan contact met ons op (zie Sectie 11 voor contactgegevens).
 2. Rechtsgronden voor verwerking: Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw aanvraag stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Dit omvat gevallen waarin wij interacties tussen u en ons mogelijk moeten maken en onze diensten aan u leveren; wanneer wij onze zakelijke relatie met u/bedrijven die optreden als onze investeerders, leveranciers en andere zakelijke partners moeten faciliteren; en wanneer wij ons deel van het contract nakomen dat we met onze klanten hebben afgesloten.
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting die wij moeten naleven. Dit omvat gevallen waarin wij op grond van verschillende handelswetten verplicht zijn diverse nalevingscontroles uit te voeren (zoals exportcontroles) met betrekking tot onze klanten, investeerders, leveranciers en andere zakelijke partners. Het kan mogelijk ook diverse lokale belasting- en boekhoudkundige nalevingsverplichtingen omvatten waaraan wij moeten voldoen als gevolg van de exploitatie van onze bedrijfsactiviteiten.
  • De verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Dit omvat gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen interne doeleinden ter verbetering van ons bedrijf, bepaalde enquêtes en vragenlijsten die wij kunnen uitvoeren, en onze marketingactiviteiten (bijvoorbeeld door u digitale direct marketing te sturen in verband met soortgelijke producten/diensten die wij aan u hebben geleverd), tenzij hiervoor toestemming is vereist onder de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen mogelijk ook bepaalde ondersteunende diensten verlenen op basis van ons gerechtvaardigd zakelijk belang om dit te doen, ook al zijn wij hiertoe niet verplicht op grond van onze contracten, onder meer via diverse digitale communicatie- en andere tools die wij aanbieden gedurende onze zakelijke / dienstverlenende relatie met u.
  • Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer bepaalde doeleinden. Dit omvat digitale direct-marketingcommunicatie waarvoor uw toestemming wettelijk vereist is of in andere gevallen waarin wij om uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken (wij zullen u bij elke gelegenheid hiervan op de hoogte brengen).
  • De verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Dit kan onze gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen omvatten bij het verzamelen en verwerken van gezondheidsgegevens van bezoekers van kantoren of evenementen in de context van een pandemie of daarmee verband houdende scenario's die de gezondheid bedreigen, teneinde personen te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid of om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen inzake gezondheidszorg te kunnen waarborgen;
  • De verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of minnelijke procedure.
 3. Internationale overdracht van persoonsgegevens: Door de wereldwijde aard van onze activiteiten kunnen sommige van de in Sectie 5 van de Verklaring genoemde ontvangers gevestigd zijn in landen buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden zoals gedefinieerd door de gegevensbeschermingswetten in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten van de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk hebben officieel erkend dat bepaalde derde landen een passend beschermingsniveau bieden en dat aanvullende beschermingsmaatregelen niet nodig zijn. In het onderstaande wordt uiteengezet hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen wanneer wij deze buiten deze landen doorgeven.

  1. Intra-groep: Internationale overdrachten binnen de groep zullen plaatsvinden naar landen waar Zendesk-entiteiten gevestigd zijn, in het bijzonder de Verenigde Staten van Amerika. De overdracht van uw Persoonsgegevens buiten de EER, Zwitserland en het VK aan onze groepsmaatschappijen in derde landen die geen passend beschermingsniveau bieden in vergelijking met de EER, Zwitserse of Britse privacynormen, zal zijn gebaseerd op de volgende waarborgen:

   • Zendesk heeft Bindende Bedrijfsvoorschriften aangenomen die zijn goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU, en die ons in staat stellen persoonsgegevens rechtmatig over te dragen van EER-lidstaten naar andere bedrijven van de Zendesk Group over de hele wereld. Meer informatie over (en een kopie van) onze Bindende Bedrijfsvoorschriften is hier beschikbaar, en bewijs van goedkeuring van onze Bindende Bedrijfsvoorschriften is beschikbaar op de website van de Europese Commissie hier; of
   • De VK Modelcontractbepalingen, indien van toepassing. Wij kunnen ook gebruik maken van addenda en andere overeenkomsten inzake gegevensoverdracht specifiek voor bepaalde landen.
  2. Derden: Bepaalde derden met wie wij Persoonsgegevens delen, bevinden zich ook buiten de EER, Zwitserland of het VK in derde landen, die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden zoals gedefinieerd door de wetten inzake gegevensbescherming in de EER, Zwitserland of het VK. Doorgifte aan derden die in zulke derde landen gevestigd zijn, vindt plaats met gebruikmaking van een aanvaardbaar mechanisme voor gegevensoverdracht, zoals de modelcontractbepalingen van de EU/het VK, goedgekeurde gedragscodes en certificaten, op basis van toegestane wettelijke afwijkingen, of een ander geldig mechanisme voor gegevensoverdracht dat door de autoriteiten van de EER, Zwitserland of het VK is uitgevaardigd. Neem contact met ons op via de bovenstaande Contactgegevens, indien u meer informatie wenst te ontvangen of, indien beschikbaar, voor een kopie van het relevante mechanisme voor gegevensdoorgifte.

   Zendesk, Inc., FutureSimple Inc., en Smooch Technologies US Inc. onderschrijven de beginselen van de overeenkomst tussen de EU en de VS en de overeenkomst tussen Zwitserland en de VS inzake de Privacy Shield frameworks zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce en heeft de naleving daarvan gecertificeerd; we vertrouwen echter NIET op het Privacy Shield als een rechtmatig mechanisme om persoonsgegevens uit de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland over te dragen. Voor meer informatie over de Privacyschild-kaders, en om de reikwijdte van de certificering van Zendesk te bekijken, kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov/list.

 4. Gegevensbeschermingsfunctionaris: Hieronder vindt u de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming in de EU en het VK.

  Zendesk, Inc.
  T.a.v.: Privacyteam en DPO
  989 Market Street
  San Francisco, CA 94103, United States
  privacy@zendesk.com
  euprivacy@zendesk.com

15. Aanvullende informatie voor overige regio's

Australië: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze Verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Australische Privacy Act 1988 (Commonwealth) en de Australische Privacy Principles zoals we hier nader beschrijven. Indien u ontevreden bent over onze afhandeling van een klacht of niet instemt met de door ons voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij het Office of the Australian Information Commissioner (“OAIC”) door contact op te nemen met het OAIC door gebruik te maken van de manieren die vermeld staan op hun website op http://www.oaic.gov.au. Als alternatief kunt u ons vragen om de details van uw klacht rechtstreeks aan het OAIC door te geven.

Brazilië: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in dit Beleid, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"). Personen die onze Websites of Diensten gebruiken of openen, stemmen uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken van hun persoonsgegevens door ons voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven.

Canada: Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”)) worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group onder de PIPEDA.

Japan: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze Verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Japanse Act on the Protection of Personal Information ("APPI").

Nevada: Wij verkopen momenteel geen persoonsgegevens. Indien u een inwoner bent van Nevada, mag u ons niettemin een e-mail sturen met de hierboven vermelde informatie om gebruik te maken van uw recht om af te zien van de verkoop overeenkomstig Nevada Revised Statutes §603A et seq.

Nieuw-Zeeland: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze Verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de Nieuw-Zeelandse Privacy Act 2020 en de 13 Nieuw-Zeelandse Information Privacy Principles ervan (“NZ IPP’s”) zoals we hier nader beschrijven.

Singapore: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze Verklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group onder de Singaporese Personal Data Protection Act 2012 ("PDPA") zoals we hier nader beschrijven.

Verenigd Koninkrijk: Persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door de Zendesk Group, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen van de Zendesk Group onder de UK Data Protection Act 2018, zoals gewijzigd door de Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019 zoals gewijzigd, vervangen of geannuleerd ("UK GDPR").

16. Controle Engelse versie

Niet-Engelse vertalingen van deze Verklaring worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak. De Engelse versie prevaleert in geval van dubbelzinnigheid of strijdigheid tussen vertalingen.

 

Zendesk Inc. en dochterondernemingen:

Zendesk, Inc., Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda, Zendesk UK Limited, Zendesk International Limited, Zendesk APS, Zendesk Pty., Ltd, Kabushiki Kaisha Zendesk, Zendesk Incorporated, Zendesk GmbH, Zendesk Singapore Pte. Ltd., We Are Cloud SAS, Base sp. z o. o. (Base spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Zendesk Technologies Private Limited, FutureSimple Inc., Zendesk Korea LLC, Smooch Technologies ULC, Cleverly, Unipessoal, LDA., ZD Sub Holdings (U.S.), Goldcup 30290 AB (Sweden), Smooch Technologies US Inc. (U.S.), Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico), Zendesk Technologies Spain S.L.U. (Spain)