Overslaan naar belangrijkste inhoud

Hoofdabonnementsovereenkomst

Wij hebben Onze Hoofdabonnementsovereenkomst bijgewerkt. Indien U een nieuwe Abonnee bent, wordt deze Hoofdabonnementsovereenkomst van kracht met ingang van 1 juni 2022. Indien U een bestaande Abonnee bent, stellen Wij U vooraf op de hoogte van deze wijzigingen die met ingang van 1 juli 2022 van kracht zullen zijn. Voor de vorige versie van Onze Hoofdabonnementsovereenkomst, klik hier. Voor een PDF-versie van deze Hoofdabonnementsovereenkomst, klik hier. Indien U een abonnement op een door Zendesk beheerde Dienst aanschaft bij een niet-verbonden derde partij die krachtens een afzonderlijke overeenkomst met Zendesk bevoegd is dergelijke abonnementen te verkopen, zijn de voorwaarden van deze Hoofdabonnementsovereenkomst nietig, en zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op Uw toegang tot en gebruik van de Dienst hier te vinden.

DEZE OVEREENKOMST IS EEN BINDEND CONTRACT EN REGELT HET GEBRUIK VAN EN DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN DOOR U, AGENTEN EN EINDGEBRUIKERS, HETZIJ IN VERBAND MET EEN BETAALD ABONNEMENT OF EEN GRATIS PROEFPERIODE VOOR DE DIENSTEN.

By accepting this Agreement, either by accessing or using a Service, or authorizing or permitting any Agent or End-User to access or use a Service, You agree to be bound by this Agreement as of the date of such access or use of the Service (the “Effective Date”). Indien U deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf, organisatie of een andere rechtspersoon (een "Entiteit"), gaat U akkoord met deze Overeenkomst ten behoeve van die Entiteit en verklaart U aan Zendesk dat U bevoegd bent die Entiteit en de aan haar Gelieerde Ondernemingen aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Abonnee", "U" of "Uw" hierin verwijzen naar die Entiteit en de aan haar Gelieerde Ondernemingen. Indien U niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien U niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag U de Diensten niet gebruiken of eender welk gebruik ervan toestaan. Subscriber and Zendesk shall each be referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties” for purposes of this Agreement.

Het doel van deze Overeenkomst is om de voorwaarden vast te stellen waaronder de Abonnee de Diensten en Professionele Diensten van Zendesk bekomt zoals beschreven in een Dienstenorder, Werkomschrijving (Statement of Work) of ander document dat door U is ondertekend of waarmee U heeft ingestemd.

In geval van onverenigbaarheid of strijdigheid tussen de voorwaarden van de Hoofdabonnementsovereenkomst en de voorwaarden van een Dienstenorder of een Werkomschrijving, prevaleren de voorwaarden van de Dienstenorder of de Werkomschrijving. Niet-Engelse vertalingen van deze Overeenkomst worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak. De Engelse versie prevaleert in geval van dubbelzinnigheid of strijdigheid tussen vertalingen.

Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden:

 1. Toegang tot de Diensten

 2. Gebruik van de Diensten

 3. Termijn, annulering en opzegging

 4. Facturering, planwijziging en betalingen

 5. Vertrouwelijke informatie

 6. Sub-verwerkers en beveiliging van Dienstgegevens

 7. Tijdelijke opschorting

 8. Niet-Zendesk diensten

 9. Gratis proefperiode

 10. Intellectuele eigendomsrechten

 11. Verklaringen, garanties en vrijwaringsclausules

 12. Schadeloosstelling

 13. Aansprakelijkheidsbeperking

 14. Overdracht, volledige overeenkomst en wijziging

 15. Scheidbaarheid

 16. Naleving van exportregels en gebruiksbeperkingen

 17. Verhouding tussen de Partijen

 18. Kennisgeving

 19. Toepasselijk recht

 20. Federale overheidsbepalingen inzake eindgebruik

 21. Ethisch gedrag en naleving

 22. Overleving

 23. Definities

Algemene voorwaarden