Social Impact

Onze inzet voor goede doelen

Welkom bij de Empathy Movement

Empathie is een ontwerpkenmerk dat is terug te vinden in onze producten en onze eigen klantenservice. Empathie bepaalt ook hoe wij reageren op complexe maatschappelijke vraagstukken, die voor elk bedrijf lastig kunnen zijn.

Bij Zendesk blijven we openstaan voor ervaringen die onze kijk verbreden en ons helpen andere perspectieven te zien. En we steunen doelen en organisaties die ondersteuning en informatie bieden aan degenen die daar het meeste behoefte aan hebben.

Onze missie is om een goede buur te zijn en iets terug te doen voor de maatschappij om ons heen.

Zendesk heeft zich met #6HourPledge toegelegd op zes uur vrijwilligerswerk per werknemer per jaar, bij meer dan 100 nonprofitorganisaties over de gehele wereld.

Zendesk geeft een percentage van zijn jaarlijkse inkomsten aan de Zendesk Neighbor Foundation om lokale hulpprogramma's mede te financieren.

Een goede buurman

Wij hebben vestigingen over de gehele wereld en lokale burgers, werknemers en klanten vormen een gevarieerde vertegenwoordiging van culturen, nationaliteiten, religies, rassen, geslachten, geloofsovertuigingen en identiteiten.

Een goede buurman zijn op al deze locaties is belangrijk voor ons. Voor ons betekent dat dat wij onze buren laten zien dat een bedrijf een vertrouwd, behulpzaam en betrokken onderdeel van de maatschappij kan zijn.

Onze doelen om dit voor elkaar te krijgen

Verbeter de efficiëntie en impact van een wereldwijde reeks nonprofitorganisaties die op lokaal niveau hulp verlenen door Zendesk-software en -expertise te schenken.

Verbeter elk jaar de levens van 100.000 mensen in onze wijken door vrijwilligerswerk te verrichten bij lokale nonprofitorganisaties die zich richten op armoedebestrijding.

Afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

  • Nr. 1 - Geen armoede
  • Nr. 11 - Duurzame steden en gemeenten

Opkomen voor gelijkheid

Bij Zendesk geloven we in gelijkheid als een manier om zaken te doen. Wij zetten ons in om alle mensen te helpen om zich eerlijk en gelijkwaardig te laten vertegenwoordigen. Als succesvol bedrijf hebben we het geluk dat we de invloed en de middelen hebben om dit te doen.

Ons doel is om de wereld om ons heen te helpen vormgeven en om op een verantwoordelijke, respectvolle en impactvolle manier het voortouw te nemen in het ondersteunen van onze culturen en samenleving.

Onze doelen om dit voor elkaar te krijgen

Wij willen leider zijn in het bevorderen van eerlijke en rechtvaardige werkwijzen op de werkplek, door middel van transparante jaarrapporten, opleiding van medewerkers en onze diversiteitsbelofte.

Wij willen jaarlijks vrouwelijke ondernemers en ondernemers die tot minderheden behoren in de technologische industrie ondersteunen via partnerschap met het Zendesk for Startups-programma.

Wij willen software en expertise doneren aan nonprofitorganisaties wereldwijd die bijdragen aan de strijd voor de rechten van de mens en gelijkheid voor groepen die zijn ondervertegenwoordigd.

Afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

  • Nr. 5 - Gendergelijkheid
  • Nr. 10 - Minder ongelijkheid

Democratisering van technologie

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen om toe te treden tot de kenniseconomie, en de instrumenten en technologie om dat te doen zijn vaak buiten bereik. Dat willen we veranderen.

Wij geloven dat iedereen gelijke toegang verdient en een kans om zijn of haar leven te verbeteren. Daarom zetten wij ons in voor democratisering van technologie over de gehele wereld.

Onze doelen om dit voor elkaar te krijgen

Wij helpen ondervertegenwoordigde personen toegang te geven tot technologie door middel van een klantenservice-opleidingsprogramma en gratis software voor educatieve nonprofitorganisaties in ontwikkelingslanden.

Investeer in werkgelegenheidtrainingsprogramma's wereldwijd voor ondervertegenwoordigde groepen.

Afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

  • Nr. 8 - Fatsoenlijk werk en economische groei