Overslaan naar belangrijkste inhoud

Veilige klantenservice

Bescherm uzelf

Zendesk neemt beveiliging zeer serieus - vraag het maar aan het aantal Fortune 100 en Fortune 500 bedrijven die hun gegevens aan ons toevertrouwen. Wij gebruiken een combinatie van enterprise-class beveiligingsfuncties en uitgebreide audits van onze toepassingen, systemen en netwerken om ervoor te zorgen dat uw gegevens altijd beschermd zijn, wat betekent dat elke klant gerust kan zijn - ook de onze.

Nalevingscertificaten en lidmaatschappen

Zendesk maakt gebruik van best practices en industrienormen om te voldoen aan door de branche geaccepteerde algemene beveiligings- en privacykaders, wat onze abonnees op hun beurt helpt om te voldoen aan hun eigen nalevingsnormen.

Artefacten

Op verzoek kunnen we aanvullende bronnen verstrekken.

Cloud Beveiliging

Applicatiebeveiliging

Productbeveiliging

HR Beveiliging

Welkom bij het Wereldwijde Privacyprogramma van Zendesk

Zendesk heeft een formeel wereldwijd privacy- en gegevensbeschermingsprogramma dat de belangrijkste cross-functionele belanghebbenden omvat, waaronder de juridische, beveiligings-, product-, en leidinggevende afdelingen van het bedrijf. Als pleitbezorgers van privacy werken wij er hard aan dat onze services en teamleden toegewijd zijn aan de naleving van de toepasselijke regelgeving en sectorkaders.

Naleving

Details servicegegevens van abonnees

Servicegegevens zijn alle informatie, inclusief persoonsgegevens, die worden opgeslagen in of verzonden via de Zendesk Services door, of namens, onze abonnees en hun eindgebruikers. We gebruiken Servicegegevens om onze Services te exploiteren en te verbeteren, klanten te helpen bij de toegang tot en het gebruik van de Services, te reageren op vragen van abonnees en mededelingen te versturen met betrekking tot de Services.

Beleidslijnen in verband met privacy

Applicatie-eigenschappen met betrekking tot privacy

De AI van Zendesk

Zendesk AI is ontworpen op basis van de kernprincipes van privacy, beveiliging en compliance. Onze toewijding om bedrijven te voorzien van de meest veilige, vertrouwde producten en oplossingen zit in ons DNA. Als onderdeel hiervan heeft Zendesk een aantal ontwerpprincipes opgesteld en gebruikt, die niet alleen de norm bepalen voor hoe we alles wat we ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, maar die ook een duidelijke basis vormen voor ons gebruik van AI voor klantbelevingen (CX) en werknemerservaringen (EX).

Transparantierapport

Bekendmaking van servicegegevens: Zendesk maakt alleen servicegegevens bekend aan derden wanneer de bekendmaking noodzakelijk is om de services te verlenen of te verbeteren of vereist is om te voldoen aan rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties. Zie ons Beleid inzake gegevensverzoeken van de overheid en het Transparantierapport van Zendesk.

Hopelijk is dit het begin van een prachtige samenwerking