Zendesk Logo Wordmark

Ontdek 

Zendesk voor werknemerservaring

Please enter your first name
Numbers and special characters are not allowed
Please enter your last name
Numbers and special characters are not allowed
Please enter a valid email address.
Email addresses may not begin with: support, help, postmaster, noreply, no-reply, info
Please enter a valid phone number
Please enter your question
Please enter your job title

Almost done. Just tell us about the company you keep.

Please enter your company name
Please select number of employees
Please select your department

Your request has been sent!

One of our representatives will contact you shortly.

Sorry, something went wrong!

Please reload the page and try again, or you can contact Zendesk for support.

Zendesk biedt teams de tools die ze nodig hebben om efficiënte processen te ontwerpen en de tevredenheid van hun werknemers te verhogen, met meetbare data en resultaten die je kunt delen met senior leidinggevenden.

Squarespace Logo
Shopify Logo
Slack Logo
Uber Logo

De beste werknemerservaring maak je met Zendesk 

Creëer een moderne werknemerservaring

Transformeer de manier waarop je team werkt

Lever slimmere, schaalbare service aan je werknemers

Zo breng je de werknemerservaring van Zendesk in de praktijk

STAP 1

Ontwerp nieuwe interne workflows

Werk samen met het Zendesk-team om interne processen te ontwerpen die een moderne werknemerservaring opleveren. 

STAP 2

Verbind je systemen

Krijg toegang tot onze marktplaats van meer dan 1000 partners en gebruik Sunshine Platform om je interne systemen te koppelen. 

STAP 3

Ga van start met de werknemerservaring 

Breng de werknemerservaring van Zendesk in de praktijk voor je bedrijf. 

Bekijk hoe de werknemerservaring van Zendesk aansluit op je behoeften